Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

areal

Potřebujete ambulantní ošetření v naší nemocnici a nemáte hlídání pro své děti?

Nemocnice Strakonice, a.s. nabízí rodičům (matkám i otcům) možnost hlídání dětí v dětském koutku pod dohledem odborného personálu po dobu jejich ošetření v některém z ambulantních pracovišť nemocnice.

Dětský koutek se nachází v prostoru Dětské skupiny Srdíčko (v přízemí budovy Dětského centra Jihočeského kraje – areál nemocnice, za budovou lékárny).

Provozní doba dětského koutku: 8,00 – 18,00 ve všední dny

Cena hlídání: 30 Kč za každou započatou hodinu

Věk dítěte není omezen.

Podmínkou pro hlídání dítěte v dětském koutku je jeho předchozí ohlášení, minimálně 2 hodiny předem na telefonním čísle – 778 702 522. Pouze výjimečně (např. překotný porod, akutní úraz…) lze dítě do dětského koutku umístit i bez předchozí domluvy.

Při vyzvednutí dítěte musí rodič předložit doklad o ošetření v Nemocnici Strakonice, a.s.

Ceník parkovného

Prvních 30 minut - ZDARMA
Každá další započatá hodina - 30 Kč
Klienti ZTP, ZTP/P, klienti dialýzy - ZDARMA
Klienti lékárny (volný prodej) - ZDARMA
Po hospitalizaci - 30 Kč / den
Ztráta parkovacího lístku - 1000 Kč

Pravidla vjezdového systému pro veřejnost

Na vjezdu je vjezdový stojan, který vydává vjezdové papírové karty s natisknutým čárovým kódem.

Na výjezdu je výjezdový stojan, který je osazen scannerem čárového kódu.

U vjezdových papírových karet je zapojen systém anti-passback. Tento systém umožňuje pouze jeden vjezd a jeden výjezd vozidla.

V areálu (v blízkosti výjezdu) je umístěna automatická pokladna. Automatická pokladna slouží pro zaplacení umožněného vjezdu prostřednictvím vjezdové papírové karty (pokud doba parkování v nemocnici překročí 30 minut). Přijímá mince a bankovky hodnoty, která se současně zobrazí na displeji automatické pokladny, na přeplatek vrací pouze mince. Pokladna bude doplněna o možnost placení platební kartou. Tiskne pokladní doklady.

Vjezd do areálu nemocnice a výjezd z areálu upravuje Provozní řád vjezdového systému.

Výjezdy z areálu nemocnice ve specifických situacích

1. Do 30 minut výjezd z areálu zdarma.

2. Pacienti s průkazem ZTP, ZTP/P ve vozidle zdarma. Při výjezdu z areálu obsluha ve vrátnici zapíše do systému registrační značku vozidla.

3. V nemocnici hospitalizovaní pacienti při předložení předběžné nebo propouštěcí zprávy na vrátnici pro potřeby ověření hospitalizace - je povinnost zaplatit jednorázový poplatek za vjezd ve výši 30,- Kč / den přímo na vrátnici.

4. Klienti lékárny (volný prodej) obdrží v lékárně slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

5. Zdravotní zásobování obdrží od obchodního oddělení slevový kupón pro bezplatný výjezd, a jím zaplatí v automatické pokladně (čili NE až u výjezdového stojanu).

6. Dialyzovaní pacienti obdrží na HDS plastovou kartu s omezenou platností. U karet je nastaven systém anti-passback. Tento systém neumožňuje na jednu kartu opakovaný vjezd 2x či víckrát po sobě bez výjezdu po prvním vjezdu vozidla. Tedy „karta musí vjet, aby mohla vyjet“.

7. „Zvednutí závory se záznamem do systému“ pro firmy zajišťující servis na zařízení v nemocnici, stavby - při výjezdu z areálu vrátný zapíše do systému registrační značku vozidla, název firmy a po vrácení vjezdové papírové karty vrátnému ten tlačítkem zvedne závoru. 

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Oznámení a chystané akce

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top