Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Odborník

Seznam členů etické komise

předseda: MUDr. Pavel Švihálek

členové: JUDr. Alena Hanáčková, MUDr. Jan Hlad, MUDr. Marta Jíňová, Ing. Pavlína Kořánová, MUDr. Anna Kubíncová, MUDr. Michal Pelíšek, MBA, MUDr. Vilém Zoubek, Helena Poláčková

 

Kontakty

Telefon: 383 314 126 / 120

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Činnost komise

Etická komise jako nezávislá odborná komise byla v nemocnici zřízena v roce 1998. V současné době je devítičlenná, její členové byli písemně jmenováni ředitelem nemocnice. 

Hlavní úkoly místní etické komise spočívají zejm. v činnosti při klinickém hodnocení léčiv probíhajícím v Nemocnici Strakonice, a.s. (nejedná se však o etickou komisi pro multicentrická hodnocení), na vyžádání se též může vyjadřovat k problémům týkajícím se obecně zdravotnické etiky. Při své činnosti se etická komise řídí platnou právní úpravou obsaženou v zákoně o léčivech a ve vyhlášce, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, a pracuje podle jednacího řádu a svých standardních pracovních postupů.

Standardní operační postupy

Základem Střediska vědeckých informací (SVI) je základní knihovna se specializovaným fondem a je zřízena za účelem poskytovat veřejné informační a knihovnické služby.

Středisko provádí meziknihovní výpůjční službu včetně cirkulace a zprostředkovává mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Provádí cirkulaci periodik běžného roku a to v rámci nemocnice i ostatních institucí. Zabezpečuje součinnost SVI v regionu i mimo něj.

 

Služby knihovny
 • výpůjční
 • meziknihovní
 • informační : o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, informace z oblasti lékařství a zdravotnictví
 • přístup na internet : multimediální PC, barevná tiskárna, scanner
 • na základě požadavků uživatelů knihovny vyhledává na internetu

Kontakt

Renata Kovářová

telefon: 383 314 441

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. patro budovy hlavní vrátnice v areálu nemocnice 

Zaměstnanci nemocnice mohou využívat služby Dětské skupiny Srdíčko zřízené Dětským centrem Jihočeského kraje.

Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice - zařízení péče o děti je novou službou péče o děti, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života. V DCJK, o.p.s. se zřizují dvě dětské skupiny. Dětská skupina 1 i Dětská skupina 2 jsou určeny dětem ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Filozofií Dětské skupiny - Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy.

Činnost v Dětské skupině – Srdíčko má charakter působení výchovy, vzdělávání a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Provozní doba Dětské skupiny - Srdíčko je od 5.45 hodin do 18.15 hodin.

Oddělení vzdělávání

Renata Kovářová

referentka pro vzdělávání

Středisko vědeckých informací: 1. patro budovy hlavní vrátnice nemocnice

tel. č.: 383 314 441, 777 479 767

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace ke stážím a praxím

Rezidenční místa

Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení pro rezidenční místa.

Vzdělávání zaměstnanců

Žádost o povolení účasti zaměstnance na vzdělávací akci

formulář žádosti (žadatel může formulář elektronicky vyplnit a vytisknout, vytištěnou žádost s vyjádřením nadřízeného pracovníka předá na odbor vzdělávání, současně nutno doložit i pozvánku na konkrétní akci, event. program)

 

Specializační vzdělávání na lékařských fakultách ČR

Na stránkách jednotlivých fakult naleznete informace pro postup při zápisu do specializačního vzdělávání a zařazení do zvoleného základního oboru lékařství, možnosti konzultace při výběru akreditovaných pracovišť, přehled konaných povinných teoretických kurzů v základních oborech, poradenské služby během specializačního vzdělávání či nabídku vystavení certifikátu o absolutoriu základního kmene a zajištění atestační zkoušky a vydání diplomu o získání odborné specializace.

 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Akreditované programy

Akreditace, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro tyto obory specializačního vzdělávání:

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie

Neurologie

Dětské lékařství

Oftalmologie

Vnitřní lékařství

Lékařská mikrobiologie

Gastroenterologie

Pneumologie a ftizeologie

Nemocniční lékárenství

Veřejné lékárenství

Nefrologie

Anesteziologie a resuscitace

Radiologie a zobrazovací metody

 

Akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek (porodní asistence B 5349)

Nabízíme pracovní příležitost pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické a radiologické asistenty, fyzioterapeuty a zdravotnické laboranty.

Vaše vzdělání, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost je základním předpokladem práce u nás. Oceňujeme však i schopnost učit se novým věcem a být týmovým hráčem.

  

Proč se přidat k nám

Zde jsou důvody, proč je dobré pracovat právě u nás:

  • Hodně se naučíte: o mladé lékaře a ošetřovatelské pracovníky se stará tým zkušených školitelů, podpora dalšího vzdělávání je jasnou prioritou.
  • Zajistíme hlídání pro Vaše děti: přednostní umístění dítěte zaměstnance do Dětské skupiny Srdíčko sídlící v areálu nemocnice - s příspěvkem od zaměstnavatele - možnost až 12,5 hod. pobytu denně
  • Budete pracovat v moderním prostředí: V posledních letech prošla nemocnice velkou modernizací staveb i přístrojového vybavení.
  • Nabídneme Vám řadu benefitů: Jde například o příspěvek na životní pojištění či zvýhodněné telefonní tarify pro Vás a Vaše blízké. 
  • Možnost ubytování: Nemocnice má možnost zajistit ubytování pro své zaměstnance.
  • Příspěvek na závodní stravování
  • 5 týdnů dovolené: Místo dovolené je samozřejmě na Vás, kromě exotických destinací můžete zvolit i pobyt na nemocniční chatě na Kubově Huti.
  • Získáte novou "rodinu": Dnes se tomu módně říká firemní kultura, to co Vám ale nabízíme, je přátelský a vstřícný kolektiv. 
  • a zajímavé finanční ohodnocení je samozřejmostí.

Svým zaměstnancům nabízí nemocnice rovné pracovní podmínky, které nebudou negativně ovlivněné Vašim pohlavím, věkem, národností či barvou pleti. 

 

Aktuálně nabízené volné pozice:

 • Všeobecné sestry, praktické sestry na lůžková oddělení, porodní asistentky
 • Lékárník / lékárnice
 • Lékař/ka pro interní oddělení
 • Lékař/ka pro neurologické oddělení
 • Lékař/ka pro gynekologicko - porodnické oddělení
 • Lékař/ka pro dětské oddělení
 • Lékař/ka pro radiodiagnostické oddělení (s možnou specializací na MR diagnostiku)
 • Lékař/ka pro ARO-JIP
 • Lékař/ka pro Plicní oddělení
 • Farmaceutický asistent/-ka (možnost výhodné pracovní doby)
 • Radiologický asistent/-ka
 • Laborant/ka centrálních laboratoří
 • Sanitář / sanitářka na lůžkovém oddělení

 

Máte u nás zájem pracovat, nebo se jen zeptat, kontaktujte nás:

 • Ivana Kačírková – vedoucí personálního oddělení - 383 314 125 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • vedoucí příslušných pracovišť
 • hlavní sestra nemocnice (u ošetřovatelských pozic) - 383 314 120 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Oznámení a chystané akce

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top