Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťovaly organizaci 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů Biolab 2016, který proběhl ve dnech 8.-10. května 2016 v Srní na Šumavě.

Své uznání k zdárnému průběhu akce vyjádřila i Česká společnost klinické biochemie, přečíst si jej můžete zde.

Více o akci zde.

 


V rámci zvýšení bezpečnosti pacienta a zabránění možné záměny materiálu Vás tímto žádáme, abyste na odebraném materiálu uváděli jméno, příjmení pacienta a číslo pojištěnce. Uvedení roku narození není jednoznačné pro identifikaci.


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.