Ve středu 30. ledna 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří Nemocnice Strakonice pro žáky devátých tříd základních škol ze strakonického okresu a okolí. Celkem se tohoto dne zúčastnilo 48 budoucích studentek.


„Vyučující ze SZŠ a VOŠZ České Budějovice Mgr. Miroslava Kudláčková a Ing. Jaroslava Malinovská studentkám poskytly informace o možnosti studia oboru praktické sestry na detašovaném pracovišti VOŠ a SPŠ ve Strakonicích. Upozornily také na široké pracovní uplatnění a nepřeberné množství oborů a specializací, které jim zdravotní škola jako odrazový můstek může nabídnout,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Personál některých ambulancí předvedl návštěvnicím odborné činnosti - například resuscitaci, měření tlaku, glykémie. Následně si studentky tyto činnosti mohly samy vyzkoušet. Prohlédly si i specializovaná pracoviště, kde se za slovního doprovodu odborného personálu seznámily s výkony, které se na těchto pracovištích provádějí. Mezi taková pracoviště patřila magnetická resonance, zákrokový sálek, oddělení anesteziologicko-resuscitační nebo nově otevřené endoskopické centrum interního oddělení. Na závěr se uskutečnila návštěva dětského oddělení s praktickou ukázkou ošetřování modelu malého pacienta.

„Cílem dne bylo ukázat tuto náročnou profesi, která má v centru pozornosti vždy péči o konkrétního člověka. Také upozornit na to, že pokud chtějí být v životě užiteční a dělat smysluplnou práci, je právě studium zdravotní školy ideální možností,“ uzavírá MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top