Sezóna respiračních onemocnění je v plném proudu. Náš region patří k těm šťastnějším, ve kterých zatím počty nakažených nedosahují hranice epidemie. Přesto prosíme všechny, kteří jdou navštívit své blízké do nemocnice, aby byli maximálně ohleduplní. Pociťujete-li na sobě příznaky respiračního onemocnění, návštěvu odložte. V ostatních případech dbejte zvýšené hygieny rukou, použijte při vstupu na oddělení desinfekci a nemusíte se stydět ani za použití roušky. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme klidný advent prožitý ve zdraví.  

Dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., získalo nový ultrazvuk. Přístroj stál necelé dva miliony korun. Na jeho zakoupení přispěl 357 tisící Nadační fond Kapka naděje, 40 tisíc přidalo město Blatná a 200 tisíc soukromý dárce, který chtěl zůstat v anonymitě. Částku chybějící do plné ceny uhradila nemocnice ze svých zdrojů. „Přístroj má několik sond, které umožňují jak vyšetření novorozenců, tak už téměř dospělých pacientů dětského oddělení. Součástí je také speciální kardiologická sonda, která přispívá k včasné diagnostice vrozených srdečních vad a tady k rychlému zahájení léčby,“ vyzdvihl přednosti nového ultrazvuku primář dětského oddělení Martin Gregora. Nový ultrazvuk budou používat lékaři na dětské ambulanci v přízemí pavilonu N.O.R.D. Starší ultrazvuk, který má oddělení také díky příspěvku Kapky naděje, se z ambulance přesune na lůžkové oddělení.
Se strakonickou nemocnicí Nadační fond Kapka naděje spolupracuje už řadu let. Za tu dobu si nemocnice díky finančním darům od fondu pořídila celkem dva ultrazvuky, speciální lůžka pro děti hospitalizované na jednotce intenzivní péče, transportní křeslo, které je možné složit na lůžko a zrekonstruovala chodbu a několik pokojů dětského oddělení. Kapka finančně pomáhá nemocnicím v celé republice. „Soustředíme se na dětská oddělení, dětskou hematoonkologii a v posledních letech také na dětskou psychiatrii. Snažíme se saturovat potřeby nemocnic především v přístrojovém vybavení,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová.
Moderní technika je důležitou a neodmyslitelnou součásti současné medicíny. Ultrazvuky na oddělení i v ambulanci tomu pomohou. „Pacienti, a v tomto případě hlavně jejich rodiče, očekávají, že se jim v nemocnici dostane kvalitní a rychlé pomoci. Ultrazvuk na oddělení i v ambulanci tomu pomůže. Urychlí diagnostiku a zahájení léčby,“ poděkoval nadačnímu fondu také ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
Finance na nákup nového ultrazvuku pro strakonickou nemocnici Nadační fond Kapka naděje získal díky svému partnerovi – společnosti Shell Czech Republic, a.s. Na nákup přístroje přispěli i členové věrnostního programu Shell ClubSmart, vysvětlila ředitelka korporátní komunikace Jana Voštinárová. „Společnost mohla zdravotnické přístroje financovat díky členům věrnostního programu, kteří své nasbírané body věnovali právě Nadačnímu fondu Kapka naděje. Každý věnovaný bod pak společnost proměnila na jednu korunu pro Kapku naděje. Všem štědrým členům děkujeme.“
Zástupce Nadačního fondu Kapka naděje dnes do strakonické nemocnice přivezli také dárky v podobě hraček, které rovnou předali hospitalizovaným pacientům.

Zájem o účast na přednáškovém večeru při příležitosti 15. výročí sjednocení Centrálních laboratoří strakonické nemocnice, který se konal dne 30.10.2023 v nádherných prostorech zámku Blatná, byl obrovský. Hlavní bod programu, kterým byla přednáška profesora RNDr. Jana Konvalinky, CSc. na téma "Vývoj protivirových léků", doplnilo několik doprovodných akcí - welcome drink v zámecké obrazárně s hudebním doprovodem, vystoupení Dudácké muziky ZUŠ ve Strakonicích pod vedením Julie Vlčkové, občerstvení formou rautu a večerní prohlídky zámku.

Organizátorům pod vedením primářky PharmDr. Evy Šimečkové se akce velmi povedla, o čemž svědčí ohlasy účastníků nejen přímo na místě, tak i analýza zpětnovazebního dotazníku.

Připomeňme si akci prostřednictvím těchto fotografií.

Nemocnice Strakonice zůstala „na bedně“. V 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který organizuje HealthCare Institute o.p.s., obsadila strakonická nemocnice 3. místo. Cílem projektu je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. „Děkujeme všem pacientům a zaměstnanců, kteří vyplněním dotazníku vyjádřili svou spokojenost a pomohli nemocnici ve Strakonicích obhájit postavení ve špičce českých nemocnic. Je to pro nás motivující a zavazující zároveň. I nadále se budeme snažit být dobrým zaměstnavatelem pro více než 700 zaměstnanců a poskytovat kvalitní péči, se kterou jsou pacienti spokojení,“ uvedl k ocenění ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2023“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech:
• Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.
• Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů.
• Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.
• Finanční zdraví nemocnic.
V rámci tohoto porovnávání bylo osloveno celkem 148 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky. Projekt „Nejlepší nemocnice ČR“ probíhal od 1. února do 31. srpna 2023. Výsledky hodnocení byly zveřejněny 28. listopadu na konferenci k efektivitě nemocnic v Praze. Do průzkumu se zapojilo téměř 129 tisíc respondentů z celé České republiky.
Nemocnice Strakonice, a.s. zaznamenala úspěchy v celostátní soutěži „Nemocnice ČR“ už v minulých ročnících. V letech 2009 a 2019 zvítězila v absolutním žebříčku všech nemocnic. V letech 2010, 2011 a 2022 byla na stříbrné příčce.

 

 

Delegace z Nové Moldavy si prohlédla Nemocnici Strakonice. Nová Moldava  je rumunské město v Banátu.  Skupinu lékařů z tamní nemocnice vedl starosta Chisăliță Ion a ředitel nemocnice Pătroi Sebastian. Strakonickou nemocnici jim představil a provedl je po ní ředitel Tomáš Fiala. 

Nemocnice Strakonice, a.s., se 14. listopadu připojí ke Světovému dni diabetu. Jeho smyslem je zdůraznit prevenci diabetu, ve které hraje klíčovou roli zdravý životní styl. Zdravotníci budou měřit hladinu glykémie (koncentrace cukru v krvi) a krevní tlak. Glykémie se zjišťuje z kapky krve odebrané z prstu. Zájemcům bude také k dispozici nutriční terapeutka. Přijít mohou v úterý 14. listopadu od 8 do 12 hodin do nemocniční lékárny.
Světový den diabetu se každoročně slaví 14. listopadu, v den narození kanadského lékaře a objevitele inzulinu Fredericka Bantinga (1891–1941). Poprvé se tak stalo u příležitosti 100. výročí jeho narození.

 

 

Pod záštitou Centra péče o zrak Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá Okresní sdružení České lékařské komory už 44. Strakonický seminář. V Rytířském sále strakonického hradu se 1. prosince od 14 hodin uskuteční „adventní“ oftalmologický seminář, na kterém budou přednášet odborníci z nemocnice ve Strakonicích, Českých Budějovicích, Klatovech, Kolíně a oční kliniky Gemini v Českých Budějovicích.   Akce má charakter postgraduálního vzdělávání.

Na 27. října připadá Světový den ergoterapie. To je profese, která usiluje o pomoc pacientovi v jeho návratu do běžného samostatného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. V ergoterapii se spokojuje řadu oborů, například fyzioterapie, psychologie nebo logopedie, ale také sociální práce a je pro ni důležitá i spolupráce s blízkým okolím pacienta, s rodinou. Nemocnice Strakonice ergoterapii poskytuje především pacientům na oddělení následné péče.
Zjednodušeně můžeme říct, že prací ergoterapeuta je dovést pacienta postupnými menšími kroky k soběstačnosti a návratu do samostatného života. „Na oddělení dlouhodobě nemocných pracujeme s pacienty po úrazech nebo třeba cévních mozkových příhodách. Nejde jen o to rozhýbat tu část těla, která má vlivem nemoci omezenou hybnost, ale pomoci pacientovi, aby zvládal běžné denní úkony – osobní hygienu, oblékání, přípravu jídla, jednoduchý nákup... Kromě fyzické stránky řešíme i jeho psychiku, posilujeme jeho kognitivní funkce,“ přibližuje rozmanitost profese ergoterapeutka Bc. Ludmila Matasová, která na oddělení následné péče s pacienty pravidelně vede individuální i skupinovou činnost. Při skupinové práci rozvíjí především jejich kognitivní funkce, jako je paměť, koncentrace, řečové schopnosti nebo prostorová orientace. Věnuje se také nácviku praktických každodenních dovednosti, například přípravě jídla či oblékání.
Ergoterapeutka pracuje ve strakonické nemocnici necelý rok a to především s pacienty po mozkové příhodě, jejichž počet stále roste a význam ergoterapie se zvyšuje i novými přístupy u těchto pacientů v rámci terapie spasticity. „Ergoterapii indikuje rehabilitační lékař a neurolog vždy jako součást ucelené rehabilitační péče u konkrétního pacienta. Ergoterapie je významnou součástí této péče,“ dodává primář rehabilitačního oddělení MUDr. Zbyněk Hrdlička.
Přínos ergoterapie pro pacienta:
1. Rehabilitace na míru: poskytuje personalizovanou péči zohledňující potřeby každého pacienta, ať už jde o rehabilitaci po úrazech, operaci nebo při chronických onemocněních. Její mezioborový přístup zajišťuje komplexní péči.
2. Zlepšení kvality života: Ergoterapie pomáhá pacientům zvládat denní aktivity, což má za následek zvýšení jejich kvality života a snížení závislosti na péči od druhých.
3. Větší psychická pohoda: Díky zlepšení fyzických schopností a nezávislosti se pacienti cítí lépe a více samostatně.
4. Návrat do běžného života: Ergoterapie pomáhá pacientům vrátit se do práce a do aktivního života, což má pozitivní vliv na jejich zapojení do společnosti.
Světový den ergoterapie připomíná význam této profese pro pacienty. "Ergoterapie je jedním z oborů, ve kterém do budoucna vidím velký potenciál. Propojuje medicínu a sociální péči, jejichž sbližování je s ohledem na stárnutí populace velmi aktuálním tématem. Věřím proto, že ergoterapie je přínosem pro každé kvalitní zdravotnické zařízení, jehož cílem je zajistit, aby pacienti dostávali nejlepší péči a podporu při návratu do běžného života,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA s tím, že Nemocnice Strakonice bude do dalších let usilovat o další rozšíření ergoterapeutické péče.

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku více než milion, mohou opět přijít konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšném prvním ročníku otevře letos své dveře osm Center pro léčbu bolestí hlavy. Na podzim se jich do osvětové akce zapojí šest, jedno z nich je ve Strakonicích. Setkání mají za cíl zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty s odborníky, kteří jim dokážou pomoci. Individuální konzultace budou k dispozici bez předchozího objednání, nebude třeba ani doporučení neurologa, bez kterého se lidé do centra běžně nedostanou. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help.
Letos otevřelo své dveře již šest specializových center v Praze, Teplicích, Olomouci a Ostravě. Do podzimní vlny se jako další zapojí 26. října Nemocnice Strakonice na adrese Radomyšlská 336. Detaily k akci na www.omigrene.cz.
Součástí Dnů otevřených center je i možnost individuální konzultace. Jak mohou odborníci ze specializovaných center pomoci lidem s migrénou, vysvětluje neuroložka Lucie Pokorná: „Během akce Den otevřeného centra se mohou lidé přijít poradit k nám do Nemocnice Strakonice bez žádanky a předchozího objednání. Dozvědí se více o specializované péči a nových možnostech léčby, která už dnes pomáhá i hůře léčitelným pacientům. Na tomto přátelském setkání se seznámí také s pacientskou organizací a kariérovou poradkyní.“
Přínos akce potvrzuje i účastnice loňského ročníku Marie: „Na akci bylo s návštěvníky skvěle zacházeno. Vše bylo perfektně vysvětleno a lidé mohli využít také konzultaci se specialistou. Měli tak možnost probrat své obtíže s lékařem v soukromí a zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s migrénou zajímá.“
Den otevřeného centra proběhne ve čtvrtek 26. října v Nemocnici Strakonice (Radomyšlská 336, Strakonice). Akce odstartuje v 15:00 představením lékařů, kteří vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru a jaká léčba je nyní dostupná. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy kariérové poradkyně, jak na migrénu v práci. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Detailní program najdete na www.omigrene.cz.
Možnost popovídat si s lidmi, které trápí stejné obtíže, ocenila při loňském ročníku akce i Marie: „Konečný kruh sdílení byl opravdu velmi přínosný. Nejen to, jak lidem pomáhá otevřít se a sdílet jejich problémy s ostatními, ale také moment, kdy zjistíte, že v tom nejste sami. Přesně v tu chvíli se vám hned uleví. Lidé se tam navíc dozvědí další informace o migréně a můžou si navzájem poradit.
V České republice je pacientům k dispozici rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí odbornou pomoc a nejmodernější terapii. „Dnes už v téměř čtyřiceti centrech po celé České republice máme k dispozici nejmodernější léčbu. Ta pomáhá zejména lidem, kteří mají komplikovanější migrénu nebo jim dříve nic nezabíralo,“ vysvětluje neuroložka Pokorná. Více informací o akci na www.omigrene.cz. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.

Migréna
Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí přibližně každý desátý. Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně. Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivost na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.

Pacientů, kteří chtějí podstoupit operaci v režimu jednodenní péče, přibývá. Novinku, kdy pacient ráno nastoupí do nemocnice na operaci a do 24 hodin ji pouští, zavedla strakonická nemocnice letos na jaře. Využívá se především u pacientů při plánovaných operacích křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva.
O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče, rozhoduje lékař nemocnice, ve které má být pacient operován. „Rozhodující je náročnost plánovaného zákroku a samozřejmě celkový zdravotní stav pacienta. V režimu jednodenní péče jsou operováni mladí pacienti, kteří netrpí chronickým onemocněním. U nich je jen velmi nízké riziko pooperačních komplikace a mohou se brzy po operaci, v rámci hodin, odejít zotavovat do domácího prostředí,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení MUDr. Radek Chalupa.
Jednou z pacientek, která zákrok v režimu jednodenní chirurgie ve Strakonicích absolvovala, je Michaela Drabešová. Na doporučení svého praktického lékaře se objednala na operaci kýly. Ráno v den plánovaného zákroku přišla do nemocnice s hotovým předoperačním vyšetřením a během dopoledne podstoupila operaci. „Přišla jsem nalačno. Před polednem jsem šla na sál a okolo druhé hodiny už jsem byla zpět na pokoji. Přes noc jsem se vyspala, ráno si pochutnala na kafíčku s loupákem a za chvilku jedu domů za rodinou,“ těší se vitální čtyřicátnice, kterou nyní čeká zhruba dvoutýdenní rekonvalescence. „Prý můžu i na své oblíbené procházky se psem. Zatím to nebudou obvyklé dlouhé túry. Cítím, že potřebuju ještě odpočívat, ale doma je doma,“ uzavřela paní Michaela.
Pozitivní vliv domácího prostředí na zotavení pacientů potvrzují také lékaři. Jde především o psychickou pohodu. Díky neustálému rozvoji medicíny a stále šetrnějším operačním postupům není mnohdy nutné, aby pacient trávil po operaci v nemocnici několik dnů. „Moderní operační postupy jsou k organismu pacienta šetrné. Zkracuje se doba nutné anestezie, operační rány u řady zákroků jsou minimální. Pokud je tedy pacient v dobré kondici a jeho pooperační stav je bez komplikací, nic nebrání tomu, aby doléčení probíhalo v jeho domácím prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Možnost takzvané jednodenní chirurgie zavedly od letošního roku zdravotní pojišťovny. V Nemocnici Strakonice, a.s. je zatím poskytována chirurgickým pacientům. Do budoucna chce nemocnice tuto službu zavést i u některých gynekologických zákroků. Doba pobytu v nemocnici se obecně zkracuje. Ještě v roce 2000 strávil pacient ve strakonické nemocnici průměrně 8 dnů. V současnosti je to necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty.

Ve čtvrtek 12. října se koná již VI. česko-americké neurologicko-internistické sympozium pořádané Nemocnicí Strakonice, a.s. a OS ČLK Strakonice.

Zajímavé přednášky na aktuální odborná témata budou přenášet specialisti z Lahey Clinic v Bostonu a z Česka.

Pozvánka

Informace a stránky pro registraci naleznete zde

Registrovat se můžete i na tomto jednoduchém formuláři

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top