Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Oddělení následné péče

"Děkuji všem sestřičkám a pomocnému personálu na tomto oddělení za milou, vstřícnou, příkladnou ošetřovatelskou péči. Ochota k pacientům jim není v žádném případě na obtíž."


Oddělení následné péče naší nemocnice poskytuje zdravotní péči nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění a ve stabilizovaném stavu. Přijímáni jsou pacienti vyžadující dlouhodobější léčebně-rehabilitační, ale s perspektivou propuštění. Jedná se tedy o stavy, u nichž lze předpokládat, že terapie a intenzivní rehabilitace povedou ke zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti. Cílem péče na našem oddělení je návrat pacientů do domácího prostředí či zlepšení soběstačnosti v prostředí mimo zdravotnictví.

Oddělení následné péče se spolu s úsekem DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče o pacienty v tzv. „bdělém bezvědomí") nachází ve zmodernizovaných prostorech pavilonu NORD. Současná kapacita je 36 lůžek následné péče, osm sociálních lůžek a pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

V rámci oddělení je vyčleněno 5 lůžek pro pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) pacientům se závažným (nejčastěji neurologickým) postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, vyžaduje však intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Cílem péče o tyto pacienty je poskytnutí kvalitní zdravotní ošetřovatelské péče - zabezpečení vitálních funkcí, dostatečného příjmu kalorií a tekutin, předcházení nosokomiálním infekcím a poškozování kožního krytu a zhoršování pasivní hybnosti končetin. V péči o pacienty uplatňuje proškolený personál koncept metody bazální stimulace.

 
MUDr. Karel Kusche

primář oddělení

383 31 4233

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Jiřina Pacáková

vrchní sestra

383 31 4231

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


MUDr. Věra Svachová

vedoucí lékařka ONP -DIOP

383 31 4191


1. patro

Oddělení následné péče, DIOP, sociální lůžka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sestry 383 31 4231
Primář 383 31 4233
Sociální pracovnice 383 31 4367

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.