PCR test je dnes nejpřesnější možnost diagnostiky akutně probíhající infekce novým koronavirem, tzv. COVID-19. Nemocnice Strakonice, a.s. nabízí jak možnost odběru vzorku, tak jeho detailní laboratorní zpracování v Centrálních laboratořích.

K PCR testu na COVID Vás může objednat Váš lékař nebo se můžete objednat sami.

Pokud máte od lékaře či hygienické služby vystavenou elektronickou žádanku v systému ÚZIS, je vyšetření hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Pokud žádanku vystavenou nemáte, můžete zdarma (na účet veřejného zdravotního pojištění) absolvovat 2 PCR testy měsíčně. Další PCR testy nad tento rámec musíte případně uhradit.

K vyšetření je nutné se objednat (neobjednaným osobám nelze garantovat provedení odběru s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

 

Kdo se může nechat testovat?

Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem. Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci. V opačném případě musíte test uhradit (viz níže informace pro samoplátce).

K vyšetření je nutné se následně ještě objednat (neobjednaným osobám nelze garantovat provedení odběru s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

 

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO PACIENTY


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

 

Vyplňte a odešlete žádanku do systému, kde Vás pak pracovníci odběrového centra snadněji dohledají.

Vyplnění žádanky


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

 

Žádanku Vám vystaví Váš lékař nebo hygienická stanice. Učinit tak musí prostřednictvím elektronického systému ÚZIS. V takovém případě je vyšetření hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a pacient neplatí nic.

 

K vyšetření je nutné se následně ještě objednat (neobjednaným osobám nelze garantovat provedení odběru s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

K PCR testu na COVID Vás může objednat Váš lékař nebo se můžete objednat sami.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO LÉKAŘE K OBJEDNÁNÍ PACIENTA K PCR VYŠETŘENÍ COVID-19
(O přístupová práva do objednávkového systému mohou lékaři zažádat na pelisek @ nemst.cz)

Pokud se objednáváte sami, respektujte prosím doporučení stran termínu vyšetření, které Vám dal Váš lékař. Zejména u osob, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID a jsou testovány z epidemiologických důvodů (jsou např. v karanténě po kontaktu s covid pozitivní osobou) je doba vhodná pro testování 5. - 7. den od kontaktu, dříve to smysl nemá!!!

K odběru prosím přineste vyplněnou tuto žádanku.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO PACIENTY


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO PACIENTY


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.


Informace o úhradě poplatku za PCR testu pro samoplátce (bez žádanky od lékaře či hygienické služby)
Osoby, které nejsou k odběru indikováni lékařem či hygienickou službou na základě vystavené elektronické žádanky, se musí před odběrem prokázat dokladem o předem uhrazeném poplatku (doklad o zaplacení, výtisk z internetového bankovnictví apod.). Organizace, které hradí poplatek za více svých zaměstnanců, se obrátí na Finanční účtárnu nemocnice pro domluvu stran fakturace - 383 314 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Standardní PCR vyšetření (výsledky max. do 48 hodin po odběru): 814,00 Kč

Poplatek lze zaplatit:
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - samoplátce;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

Vyplňte a odešlete žádanku do systému, kde Vás pak pracovníci odběrového centra snadněji dohledají.

Vyplnění žádanky


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

 

Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrové místo i příchod k němu jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/letak-Vysledek-testu-POZ.pdf

Go to top