• Vedoucí lékárník

  PharmDr. Ladislava Hoštičková

 • Vedoucí farmaceutická asistentka

  Magdalena Plojharová

 • Telefon

  (0420) 383 314 390

Služby lékárny

Lékárna Nemocnice Strakonice je lékárnou s odbornými pracovišti dle souhlasného stanoviska SÚKL k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení.

Zabývá se výdejem a přípravou léčiv pro ambulantní pacienty i hospitalizované. Připravuje léčivé přípravky nesterilní, sterilní s protimikrobní přísadou a léčivých přípravků a obsahem cytotoxických látek. Kromě výdeje na recepty a žádanky zajišťuje lékárna prodej léčivých přípravků a dalšího doplňkového sortimentu. Významné je rozšíření nabídky zdravotnických prostředků vydávaných na poukazy i formou volného prodeje. Pracovníci lékárny se také podílejí na zabezpečení řádného zacházení s léčivy v rámci klinických studií. Lékárna je akreditovaným pracovištěm pro dva obory specializačního vzdělávání farmaceutů (nemocniční a veřejné lékárenství). Dále se podílí na přípravě studentů farmaceutických fakult a VOŠ, obor farmaceutický asistent. Lékárna je rovněž informačním centrem o lécích. Lékárna splňuje podmínky dané zákonem o elektronické evidenci tržeb (EET), kupujícím vydává účtenky a eviduje přijatou tržbu u správce daně. 

 • Veřejná lékárna

 • Zdrav. prostředky

 • Příprava cytostatik

 • Klinické studie

 • Lékové poradenství

 • E-recepty

Veřejná lékárna

Provozní doba:

všední dny

7:00 – 17:00

Pro veřejnost poskytuje komplexní lékárenskou péči, včetně poradenství. Zajišťuje přípravu a výdej léčiv na recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy, výdej na žádanky pro poskytovatele ambulantní a lůžkové péče, které nejsou součástí Nemocnice Strakonice. Další významnou činností je volný prodej léčiv, zdravotnických prostředků a širokého doplňkového sortimentu.

Telefon:

383 31 4390

 

Email:

lekarna@nemst.cz

Výdej zdravotnických prostředků

Provozní doba:

všední dny

8:00 – 16:00

Pracoviště nabízí široký sortiment zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz (ortopedické, stomické, obvazový materiál, pomůcky pro diabetiky, při inkontinenci a jiné) i pomůcky volně prodejné. Klienti jistě ocení velký výběr zdravotní obuvi, tonometrů atd.

Telefon:

383 324 687, 727 918 424 

 

Email:

pzt@nemst.cz

Ústavní lékárna

Vydává léčiva, enterální výživu, infuzní roztoky. Připravuje léčiva, dezinfekční roztoky a zkoumadla. Vše pouze na žádanky jednotlivých oddělení Nemocnice Strakonice.

Telefon:

383 31 4390

 

Email:

lekarna@nemst.cz

 

Příprava sterilních přípravků s obsahem cytotoxických látek

Garant odborného pracoviště

PharmDr.  Marie Líbenková

Nachází se v jižním křídle Pavilonu operačních oborů. Zajišťuje přípravu cytostatik pro klienty onkologické ambulance a dalších oddělení Nemocnice Strakonice.

Telefon:

383 31 4274

 

Odborné pracoviště pro poskytování lékových informací

Garant odborného pracoviště

Mgr. Jan Komrska

Poskytuje odborné konzultace pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů (Certifikát o absolvování garantovaného kurzu České lékárnické komory)Pracoviště je informačním centrem o lécích. Zájemci o tuto službu si termín konzultace domluví přímo s Mgr. Komrskou.

Telefon:

702 148 167

 

 

 

Lékárna

Nachází se v areálu nemocnice, v přízemí žluté budovy „zubní polikliniky“ u vstupu pro pěší. Telefon: 383 31 4390.

Den:

Provozní doba:

všední dny:

7:00 - 17:00

Prodejna zdravotnických prostředků

Nachází se v přízemí OC Hvězda, Lidická 1081, Strakonice. Telefon: 383 324 687, 727 918 424.

Den:

Provozní doba:

všední dny:

8:00 - 16:00

Rychlé kontakty

Lékárna:

383 31 4390

Prodejna zdravotnických prostředků:

383 324 687

727 918 424

Vedení lékárny:

383 31 4390

Elektronické recepty

Lékárna strakonické nemocnice vydává léky předepsané elektronickou i listinnou formou.

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Lékař bude moci eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi předat v několika různých podobách - na papírové průvodce, v e-mailu, v SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top