Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Fotokopie zdravotní dokumentace - velikost A4 /A3 jednostranně - 8 / 16 Kč

Posouzení způsobilosti k řízení motorového vozidla - 300 Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (potvrzení o hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiné) - 100 Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudek o bolestném, ztížené společ. uplatnění a jiné) - 250 Kč

Kopie propouštěcí zprávy pojišťovně - 150 Kč

Vyhledání hodiny narození - 120 Kč

CD záznam zdrav.dokumentace k navazující péči - 20 Kč

Doplatek za léky - dle číselníků léků

Nadstandard na lůžkovém oddělení / noc (jednolůžk. pokoj, popř. dvoulůžkový pokoj užívaný jednou osobou) - 600 Kč/ noc

Nadstandard na lůžkovém oddělení - doprovod - 200 Kč/ noc

Vyplnění pojistky komerční pojišťovně - 230 Kč

Péče poskytnutá samoplátcům - 1,58 Kč za bod

Péče cizincům, kterou nelze účtovat jinak - 1,58 Kč za bod

Vypracování lékařského posudku, lékařské zprávy - dle bodového ohodnocení cíleného vyšetření

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu - 100 Kč

Vyplnění žádosti do Domova pro seniory, sociální šetření - 150 Kč

Parkování v areálu v průběhu hospitalizace - 40 Kč / den

Ztráta parkovacího lístku - 200 Kč

Parkování v areálu nemocnice - každá započatá hodina 40 Kč (viz výjimky)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úhrada za lehkou sádru 5 cm - 110 Kč

Úhrada za lehkou sádru 10 cm - 155 Kč

Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky I (dle rozsahu skler. látky) - 1500 Kč

Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky II (dle rozsahu skler. látky) - 2000 Kč

Ošetření kmenových varikozit dolních končetin metodou ClariVein - 25000 Kč

Kapslová enteroskopie - 15 000 Kč

Anti-D profylaxe u placené UPT při Rh negativitě - 1 000 Kč
Entonox – inhalační analgezie včetně náústku, 1. půlhodina - 500 Kč
Entonox – inhalační analgezie včetně náústku, dalších 15 minut - 250 Kč
Entonox – inhalační analgezie u drobných výkonů - 300 Kč
Balíček umělé přerušení těhotenství - pilulka - 5 000 Kč
Farmakologické řešení zamlklého těhotenství - 1 000 Kč
Histologie při sterilizaci - 1 500 Kč
HPV test na vyžádání - 1 200 Kč
Jednorázová zrcadla - 30 Kč
Kardiotokografie na vyžádání - 400 Kč
Komplexní gynekologické vyšetření nehrazené - 1 200 Kč
Odběr cytologie metodou LBC na vlastní žádost - 500 Kč
Plastika stydkých pysků - 6 000 Kč
Postkoitální ATK - recept - 200 Kč
Pronájem postýlky MINI pro novorozence na 1 měsíc - 200 Kč
Recept ATK, hormonální terapie na vlastní žádost - 200 Kč
Rodinný pokoj (doprovázející osoba bez stravy) - 1 000 Kč
Sono snímek na žádost pacientky - 100 Kč
Sono dokumentace (3D, 4D) na žádost pacientky s videonahrávkou - 800 Kč
Sonografie na vlastní žádost - 550 Kč
Sterilizace na vlastní žádost - 13 000 Kč
Sterilizace na vlastní žádost prováděná při jiném výkonu - 1 500 Kč
Test na detekci předčasného porodu - 800 Kč
Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne včetně - 6 000 Kč
Umělé přerušení těhotenství od 8. do ukončeného 12. týdne - 8 000 Kč
Vyplnění žádosti k umělému přerušení těhotenství - 1 000 Kč
Extrakce a znovu zavedení nitroděložního tělíska - bez anestezie - 700 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska - ambulantně bez anestezie - 600 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska v celkové anestezii - 5 000 Kč

Zavěšení náušnic (obě uši) - 200 Kč

Vyšetření sluchu pro riziková pracoviště - 400 Kč

 

EEG neurolog.vyš. (řidiči) - 1400 Kč

Transkutánní elektrická neurostimulace - 20 Kč/ 1aplikaci

Atraumatická spinální lumbální jehla - 200 Kč

EMG vyšetření - riziko vibrací - 750 Kč

Světelná terapie BIOTRON Compact III Swiss - 40 Kč/ 1 aplikaci

Aplikace botulotoxinu do podpaží z indikace nadm.pocení - 8000 Kč/obě strany

Vyšetření HRT II - 250 Kč/ 1 oko

Vyšetření HRT II, OCT (RNFL) - 300 Kč/ 1 oko

Plastická úprava horních očních víček - 1 oko - 3900 Kč

Plastická úprava dolních očních víček - 1 oko - 3900 Kč

Zorné pole - 1 oko - 300 Kč

Zorné pole - obě oči - 500 Kč

Oční vyšetření zdravotní způsobilosti řidiče - 500 Kč

Excize kožní léze sutura 2-10 cm - 1700 Kč

Excize kožní léze sutura nad 10 cm - 2000 Kč

Xantelasma (1 oko) - 1700 Kč

Odstranění malých lésí 1-5 - 800 Kč

Odstranění veruky sutura 1x - 1700 Kč

Každá další léze - 350 Kč

Vyšetření OCT (optické koherentní tomografie) - 250 Kč / 1 oko

Možnost návštěvy mimo pracovní dobu - 100 Kč

Doprovod dítěte nad 6 let - 300 Kč/noc

Kardiologické vyšetření sportovců - 250 Kč

EKG sportovců s popisem - 200 Kč

Rychlotest STREP A - průkaz antigenu Strept. pyogenes - 150 Kč

Zjištění krevní skupiny - 242 Kč

HIV vyšetření - 350 Kč

Test RT_PCR na přítomnost SARS-CoV-2 - 814 Kč

Antigenní test na přítomnost SARS-CoV-2 - 200 Kč

ELISA stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 IgG / IgA včetně odběru krve - 550 Kč

ELISA stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 IgG / IgA bez odběru krve - 500 Kč

Laboratorní vyšetření - samoplátce - podle druhu vyšetření

Denzitometrie - 250 Kč

Léčba funkční sterility – 1.návštěva/ 2 návštěva - 400 Kč/200Kč

Ošetření laserem - 50 Kč/ 1 aplikace

Klasická masáž - 300 Kč / 30 min 

Funkční taping - 100 Kč 10 Kč/ 1m

Kineziologický taping - 100 Kč 50 Kč/ 1m

Končetinové vířivé koupele (při překročení limitu 20 / 3 měsíce) - 90 Kč

Celotělové vířivé a perličkové koupele (při překročení limitu 10 / 3 měsíce) - 150 Kč

Lymfodrenáž (lymfedém) - 300 Kč

Celotělová pletysmografie při usilovných manévrech - 142 Kč

Celotělová pletysmografie při klidném dýchání - 142 Kč

Difuzní kapacita plic - 194 Kč

Měření RAW - 43 Kč

Rhinomanometrie - 116 Kč

Spirometrie - 96 Kč

Kalmetizace a tuberkulinový test MX - 250 Kč

BCG vakcina - 400 Kč

Tuberkulinový test - 250 Kč

Doplatek podprsenky - dle rozdílu doplatku pojišťovny

Vstupní prohlídka - 250 Kč

Vystavení potravinářského průkazu - 300 Kč

Vystavení potravinářského průkazu a vstupní prohlídka - 500 Kč

Očkování dle přání (žloutenka A, B, AB, chřipka, klíšťová encefalitida, Menigokok C, Pneumokok, Tyfus): k ceně očkovací látky účtován poplatek za aplikaci - 100 Kč

BÍLÁ ESTETIKA k 030111 - 1 600 Kč
BÍLÁ ESTETIKA k 030311 - 1 500 Kč
BÍLÁ ESTETIKA k 030411 - 600 Kč
CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ - 4 500 Kč
CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - 4 500 Kč
CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ - 0 Kč
CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ - 0 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ – do 4 zubů - 2 400 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ – do 9 zubů - 2 900 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ – 10 a více zubů - 3 500 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ – do 4 zubů - 2 400 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ – do 9 zubů - 2 800 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ – 10 a více zubů - 3 500 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – do 2 kotevních prvků - 4 500 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – 3 a více kotevních prvků - 4 700 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, se spojovacím podjazykovým třmenem - 2 kotevní prvky - 6 000 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, se spojovacím podjazykovým třmenem - 3 a více kotevních prvků - 6 700 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, se stabilizačně spojovací deskou - 2 kotevní prvky - 6 000 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ – SKELETOVÁ, se stabilizačně spojovací deskou - 3 a více kotevních prvků - 6 700 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – do 2 kotevních prvků - 4 500 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – 3 a více kotevních prvků - 4 700 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – SKELETOVÁ, s litou stabilizačně spojovací deskou - 2 kotevní prvky - 6 400 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ – SKELETOVÁ, s litou stabilizačně spojovací deskou - 3 a více kotevní prvky - 6 700 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ - SKELETOVÁ, se spojovacím předozadním třmenem - 2 kotevní prvky - 6 500 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ - SKELETOVÁ, se spojovacím předozadním třmenem - 3 a více kotevních prvků - 600 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ - 0 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ – s litou sponou - 0 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ - 0 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ – s litou sponou - 0 Kč
ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ - 1 350 Kč
ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ fazetovaný keramikou - 2 400 Kč
ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ – celokeramika/zirkonová celoanatomická - 2 900 Kč
ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ – metalokeramika - 2 500 Kč
ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ - celokeramika/zirkonová vrstvená - 3 800 Kč
ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ - 150 Kč
FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ - 1 ploška - 800 Kč
FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ - 2 plošky - 1100 Kč
FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ - 3 plošky - 1400 Kč
CHRÁNIČ PRO SPORTOVCE - 1 250 Kč
INLEJ JAKO PILÍŘ MŮSTKU - 2 950 Kč
INLEJ KOŘENOVÁ – JEDEN KANÁLEK, nepřímá litá - 1 000 Kč
INLEJ KOŘENOVÁ – DVA KANÁLKY, nepřímá litá - 1 300 Kč
KORUNKA ESTETICKÁ OSTATNÍ - metalokeramika - 3 300 Kč
KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ - celokeramika/ zirkonová keramika, vrstvená - 4 100 Kč
KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ - zirkonová keramika, celoanatomická - 3 200 Kč
KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ FAZETOVANÁ keramikou - 2 400 Kč
KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU NA ZUBU SE SCHŮDKOVOU PREPARACÍ - 0 Kč
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELKOVOVÁ PILÍŘOVÁ - 1 500 Kč
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELKOVOVÁ SAMOSTATNÁ - 0 Kč
NOSIČ PRO BĚLENÍ ZUBŮ – jedna čelist - 700 Kč
OCHRANNÁ DLAHA (při bruxismu, ochraně protetické práce) - 1 150 Kč
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM – NOVÁ FAZETA - 1 200 Kč
OPRAVA PRASKLÉ NEBO ZLOMENÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY - 550 Kč
OPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY – DO DVOU PRVKŮ (každý další se přičítá) - 600 Kč
OPRAVA VYPADLÉHO ZUBU Z NÁHRADY - 250 Kč
PROVIZORNÍ KORUNKA - 550 Kč
REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY – RIGIDNÍM MATERIÁLEM, laboratorně zhotovená - 2 000 Kč
REBAZE ČÁSTEČNÉ NÁHRADY – RIGIDNÍM MATERIÁLEM, laboratorně zhotovená - 2 000 Kč
RETENČNÍ PRVEK – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO OPRAVU - 120 Kč
RETENČNÍ PRVEK – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO ÚPRAVU – rozšíření baze náhrady - 120 Kč
STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM - 180 Kč
TRANSPARENTNÍ PATRO - 560 Kč
ÚPRAVA – ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY VČETNĚ RETENČNÍCH prvků - do dvou zubů - 1 100 Kč
VÝZTUŽ DO SNÍMATELNÉ NÁHRADY individuálně zhotovená - 450 Kč
VÝZTUŽ DO SNÍMATELNÉ NÁHRADY prefabrikovaná - 350 Kč
ZUB – KAŽDÝ DALŠÍ NAD DVA PRO ÚPRAVU – rozšíření baze - 120 Kč

Regulační poplatky

Poplatek za pohotovostní službu (LSPP a ústavní pohotovostní služba) - 90 Kč

 • ústavní pohotovostní služba v sobotu, v neděli nebo ve svátek (po celých 24 hodin)  a v pracovních dnech v době od 15:30 do 7:00 hodin (poplatek se hradí jen v případě, že nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče)
 • poplatek ve výši 90,- Kč se hradí za pohotovostní službu, což znamená, že pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce

Možnosti platby

 • U lékaře

  je preferována platba kupónem, který je možno zakoupit v platebním automatu

 • Bankovním převodem

  912 813 733/ 0300 (Československá obchodní banka)

  variabilní symbol: rodné číslo pacienta bez lomítka (např. 1234567890)

 • Na pokladně

  na pokladně v budově ředitelství

  Po 7:30 – 15:00
  Út 7:30 – 15:00
  St 7:30 – 15:00
  Čt 7:30 – 14:30
  Pá 7:30 – 14:30
   
  Telefon: 383 314 163

Poděkování od našich pacientů

Go to top