• Primář

  MUDr. Marek Zbořil

 • Zástupce primáře

  MUDr. Miloslav Sýkora

 • Vrchní sestra

  Bc. Hana Polívková

 • Telefon

  (420) 383 314 365

Zdravotní služby ARO-JIP

Společné pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotky intenzivní péče chirurgických oborů (ARO - JIP) poskytuje komplexní anesteziologickou a resuscitační a intenzivní péči pro kriticky nemocné pacienty a pacienty chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení vyžadující intenzivní péči.

 • Resuscitace

 • Moderní zázemí

 • Anesteziologická péče

 • JIP chirurgie

 • Léčba bolesti

 • CRRT metoda

Intenzivní péče a resuscitace

Péče o nemocné se selháním jedné nebo více základních životních funkcí, s nutností jejich náhrady nebo podpory, s výjimkou pacientů, u kterých tento stav vznikl jako důsledek nevyléčitelného onemocnění a kteří nejsou na ARO přijímáni. Neodkladné resuscitace jsou prováděny personálem ARO po vyžádání na všech odděleních nemocnice. Důvodem k přijetí na resuscitační úsek ARO je zdravotní stav bez ohledu na spádovou oblast či zdravotní pojišťovnu. K zajištění resuscitační péče je na ARO trvale přítomen lékař s atestací nejméně I.stupně v oboru A R. Příjem pacientů překladem z jiných oddělení nemocnice se děje po konziliárním zhodnocení stavu přednostou ARO nebo sekundárním lékařem s II.atestací z oboru ARO. Pokud jsou takto nemocní transportováni z terénu RZP, je tato povinna upozornit lékaře ARO radiotelefonicky. Překlad pacientů, jejichž stav se natolik zlepšil že již nevykazují resuscitační péči, se děje formou neodkladného přijetí na příslušná standardní oddělení nemocnice. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru resuscitační péče je nutná trvalá dosažitelnost nezbytných konsiliářů, jakož i kvalitní a nepřetržité služby komplementu. Při skončení resuscitační péče z důvodu smrti mozku na základě platných předpisů v indikovaných případech dochází k zapojení do transplantačního programu s odsunem pacienta do příslušného zařízení. T.č. je na oddělení k dispozici 5 resuscitačních lůžek. V péči o pacienty uplatňuje proškolený personál koncept metody bazální stimulace.

Anesteziologický provoz

1. předanestetické vyšetření - formou konziliárních výkonů, jejichž cílem je, po zhodnocení předoperačního vyšetření a laboratorních výsledků, stanovit míru rizika podání anestézie a stanovit taktiku způsobu podání anestézie, je-li třeba, stanovit i způsob předoperační přípravy, prepremedikace a premedikace

2. anestézie - podání všech druhů celkových i všech druhů speciálních způsobů místní anestézie a komplexní zajištění pacientů v jejich průběhu. Rozhodnutí o druhu a způsobu výše uvedených anestézií provádí anesteziolog, který během výkonu odpovídá za vlastní výkon znecitlivění a pečuje o celkový stav nemocného

3. vyvedení z anestézie - po vyvedení z anestézie rozhoduje anesteziolog o předání pacienta na dospávací pokoj či JIP chir.odd. popřípadě při selhávání zákl. životních funkcí na lůžkovou část A R

4. pooperační péče - provádí anesteziolog k tomu pověřený formou konsilií

Tým ARO-JIP oddělení

Seznamte se s vedením týmu lékařů a ošetřovatelského personálu, který se stará o pacienty ARO-JIP oddělení.

M. Zbořil

MUDr. Marek Zbořil

primář

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

H. Kubičková

Bc. Hana Polívková

vrchní sestra

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam lékařů

MUDr. Miloslav Sýkora, MUDr. Vladimír Hlavajčík, MUDr. Pavla Pavelková, MUDr. Milan Straka, MUDr. Věra Svachová, MUDr. Ekaterina Kopchenkova, MUDr. Oleksandr Tarasov, MUDr. Kamila Poklopová, MUDr. Nikola Houdková

Ordinář pro chirurgická lůžka intenzivní péče: prim. MUDr. Radek Chalupa

Lékaři anesteziologicko - resuscitačního oddělení - externě spolupracující: MUDr. Petr Kafka, MUDr. Zuzana Hornychová, MUDr. Jaroslav Švára, MUDr. Daniela Chyská

ARO/JIP - kontakty

Lůžková část:

383 314 365

Primář:

383 31 4353

Vrchní sestra:

383 31 4352

Email:

aro@nemst.cz

Ambulance paliativní péče

slouží pro pacienty a jejich rodiny k řešení problémů spojených s koncem života a umíráním (např. při generalizovaném onkologickém onemocnění). Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu operačních oborů (protilehle od chirurgické ambulance, vedle únikového východu). Ošetření dle objednání na tel. 383 314 379 denně 8:00-11:00.

Ordinační doba:

Lékař: 

 individuálně dle objednání na telefonu 383 314 379 denně 8:00 - 11:00

MUDr. Miloslav Sýkora

Centrum pro infuzní terapii a cévní přístupy

Zde se podává infuzní terapie dle doporučení odborného lékaře (např. neurologa). Dle domluvy jsou zde zajišťovány komplikované cévní přístupy (např. pro chemoterapii). Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu chirurgických oborů, hned vedle bočního vchodu (naproti ARO/JIP). Telefon 383 314 356.

Den:

Ordinační doba:

pondělí - pátek:

7:00 - 11:00

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

Slouží pro objednané ambulantní pacienty trpící dlouhodobou bolestí, většinou s doporučením odesílajícího lékaře. Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu operačních oborů (protilehle od chirurgické ambulance, vedle únikového východu). Telefon 383 314 379. Objednávat lze denně na tel. čísle 383 314 379 od 08:00 – 11:00.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

úterý, čtvrtek

9:00 - 12:00

MUDr. Miloslav Sýkora

Anesteziologická ambulance

Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu chirurgických oborů, naproti chirurgickým ambulancím, vedle nouzového východu. Telefon 383 314 379. V případě nepřítomnosti personálu kontaktujte recepci u hlavního vchodu (383 314 205).

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pondělí - čtvrtek:

12:30 - 14:00

dle rozpisu

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top