Aktuálně o nás

Předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA poskytl Deníku rozhovor, ve kterém mapoval to, co znamenal rok 2013 pro strakonickou nemocnici a jaká budoucnost...
Celý článek...
V minulých dnech v plné svěžesti oslavil své 85. narozeniny bývalý primář gynekologicko-porodnického oddělení ve Strakonicích MUDr. Dušan Gregora. Ve čtvrtek 3.4. 2014 proběhl v...
Celý článek...
Strakonická nemocnice od Nadace Křižovatka obdržela dnes pět monitorů dechu novorozenců. Jde o zařízení, které monitoruje a následně ev. signalizuje ohrožení života novorozence....
Celý článek...
Je úterý 18. března 2014, přesně 8.13 hodin, a na svět se ve strakonické porodnici klube nový človíček. Magdalenka Fialová z Čejetic. Do tohoto okamžiku jede vše podle běžného...
Celý článek...
Když přijde řeč na Strakonice a babybox v nemocnici, i po pěti letech je „rodný otec“ těchto zařízení Ludvík Hess tak trochu dojatý. „Strakonice si pamatuji velmi dobře. Už jen...
Celý článek...
Dne 3.3.2014 došlo k předání daru - tabletu v hodnotě 8.000,- Kč panem Vladimírem Kotrchem primáři neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr.Pavlu Houškovi. Tablet bude...
Celý článek...
Pacient rozklikne webovou stránku příslušného ambulantního oddělení, najde si podle data a hodiny příslušné okénko a zadá tam své nacionále. Tak by mělo vypadat objednání...
Celý článek...

Nacházíte se zde:

Úvod
Nemocnice Strakonice - vítejte
Vítejte na internetovém portálu Nemocnice Strakonice, a.s. PDF Tisk Email
Jihočeské nemocnice, a.s.Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu, což potvrzuje spokojenost našich klientů a skvělá umístění v prestižních soutěžích. Patří mezi akreditovaná zdravotnická zařízení.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 600 hemodialýz. V roce 2012 se zde narodilo 724 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 9 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 540 zaměstnanců – z toho 100 lékařů, z nich téměř 80% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 244,5 milionu korun.

Nemocnice se tradičně umisťuje na předních příčkách v hodnocení HealthCare Institutu, v roce 2009 byla dokonce vyhlášena jako nejlepší nefakultní nemocnice v České republice. Na tento úspěch však navázala i v dalších letech, kdy se opakovaně dostává na špičku nemocnic nejen v jihočeském regionu.

Nemocnice prošla náročnou přípravou a auditem Spojené akreditační komise. Jako první z jihočeských nemocnic získala certifikát jakosti ISO, opakovaně dosahuje na přední pozice v projektu Bezpečná nemocnice. Již několik let je na špičce v odběrech pupečníkové krve. Má titul Baby Friendly Hospital.

Pacienti, návštěvníci a zaměstnanci nemocnice sledují již několik let trvající projekt modernizace nemocnice, postaven byl zcela nový pavilon, kde se nachází oddělení neurologie a šestinedělí. Nyní probíhá i náročná rekonstrukce chirurgického pavilonu. Další objekty v areálu nemocnice prošly zateplováním a modernizací.

 

Všem našim pacientům přejeme brzké uzdravení a příjemný pobyt v nemocnici.

Nemocnice Strakonice, a.s. - nemocnice, které na Vás záleží

 

Pozvánka na X. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN

 

 

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. prošla po úspěšné ISO certifikaci z minulých let i náročným akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Centrální laboratoře získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2007

Modernizace nemocnice

Modernizace nemocnice

Areál nemocnice prošel v posledních letech výraznou modernizací. V roce 2010 byla slavnostně otevřena moderní přístavba chirurgického pavilonu, kde se nyní nachází lůžková oddělení neurologie, šestinedělí a chirurgie a řada odborných ambulancí, proběhl projekt ekologizace areálu a v roce 2013 došlo k otevření i zrekonstruovaného pavilonu operačních oborů s komfortním zázemím pro pacienty i zdravotnický personál.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.