Aktuálně o nás

Jihočeské zdravotnictví slaví jeden úspěch za druhým. Poté, co byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2015, v níž zvítězila Nemocnice České Budějovice, a. s., a oceněny byly i Nemocnice Prachatice, a. s., a Nemocnice Český Krumlov, a. s., přichází další cena pro strakonickou nemocnici. Její ředitel MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA byl zvolen Manažerem roku ve zdravotnictví 2015. V soutěži, kterou letos prvním rokem vyhlásily Unie zaměstnavatelských svazů ČR, ministerstvo zdravotnictví a Hospodářská komora ČR, se hodnotil komplexní stav...
Celý článek...
Evropský antibiotický den si již po osmé připomínáme 18. listopadu. Nejde ale jen o jediný den v roce. Tradičně se do této kampaně zapojuje i strakonická nemocnice prostřednictvím své mikrobiologické laboratoře a ústavní lékárny. Tato iniciativa je zaměřená jak na laickou, tak i odbornou veřejnost. „Antibiotika jsou pro řadu pacientů život zachraňující léky, ale léčí též infekce zvířat i rostlin. Udržení jejich účinnosti si ale vyžaduje správné použití. To znamená vyhradit léčbu těmito cennými léky pouze na infekce způsobené bakteriemi,"...
Celý článek...
V minulém týdnu proběhlo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ve Strakonicích hasičské cvičení, které prověřilo krizovou připravenost nemocnice pro případ požáru na střeše pavilonu operačních oborů. Fotogalerie ze cvičení
Celý článek...
V době od 23.10.2015 do 24.12.2015 bude v areálu nemocnice probíhat stavební činnost. Jedná se o: - opravu stávajícího úseku u garáží (od parkoviště VZP k prádelně), - rekonstrukci komunikace u budovy tzv. zubní polikliniky (budova lékárny). Po dobu výstavby bude umožněn přístup do budovy Zubn polikliniky i lékárny. Při opravě úseku u garáží dojde na dobu nezbytně nutnou k uzavírce komunikace. Staveniště bude realizační firmou ohraničeno a řádně značeno. Děkujeme za pochopení!
Celý článek...
Studenti 4. až 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice se mohou už nyní hlásit do soutěže Medik roku 2016. Mezinárodní soutěž už druhým rokem připravují jihočeské nemocnice. Zázemí druhého klání poskytne 16. a 17. dubna příštího roku Nemocnice Strakonice, a. s. Své medicínské vědomosti, zručnost a fyzickou zdatnost předvedou budoucí lékaři v několika rozmanitých disciplínách soutěže Medik roku 2016. „Soutěžní program bude opět nabitý. Mediky čekají disciplíny ze širokého spektra lékařského vědění, a to například...
Celý článek...
Strakonická nemocnice dokončila kompletní zateplení a rekonstrukci pláště vstupní budovy s vjezdem do svého areálu. Touto stavební akcí tak završila již třetí etapu projektu snížení energetické náročnosti objektů nemocnice. Jeho výsledkem bude další minimalizace nákladů spojených se zajištěním provozu nemocničních budov. „Celkové náklady této plánované investiční akce dosáhly 4,9 miliónu korun, z nichž 1,1 miliónu pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí a 600 tisíc korun příspěvek Jihočeského kraje. Zbývající část...
Celý článek...
Středisko vědeckých informací (knihovna) i oddělení vzdělávání se přestěhovaly do původních prostor - 1. patro hlavní vrátnice nemocnice.
Celý článek...

Nacházíte se zde:

Úvod
Nemocnice Strakonice - vítejte
Vítejte na internetovém portálu Nemocnice Strakonice, a.s. PDF Tisk Email
Jihočeské nemocnice, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu, což potvrzuje spokojenost našich klientů a skvělá umístění v prestižních soutěžích. Patří mezi akreditovaná zdravotnická zařízení. V roce 2014 získala nemocnice certifikát CZECH Stability Award,když dosáhla v ratingovém hodnocení stupně AAA – excelentní. Společnost se tak zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 600 hemodialýz. V roce 2012 se zde narodilo 724 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 9 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 540 zaměstnanců – z toho 100 lékařů, z nich téměř 80% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 244,5 milionu korun.

Nemocnice se tradičně umisťuje na předních příčkách v hodnocení HealthCare Institutu, v roce 2009 byla dokonce vyhlášena jako nejlepší nefakultní nemocnice v České republice. Na tento úspěch však navázala i v dalších letech, kdy se opakovaně dostává na špičku nemocnic nejen v jihočeském regionu.

Nemocnice prošla náročnou přípravou a auditem Spojené akreditační komise. Jako první z jihočeských nemocnic získala certifikát jakosti ISO, opakovaně dosahuje na přední pozice v projektu Bezpečná nemocnice. Již několik let je na špičce v odběrech pupečníkové krve. Má titul Baby Friendly Hospital.

Pacienti, návštěvníci a zaměstnanci nemocnice sledují již několik let trvající projekt modernizace nemocnice, kde dominovala celková rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů. Další objekty v areálu nemocnice prošly zateplováním a modernizací.

 

Všem našim pacientům přejeme brzké uzdravení a příjemný pobyt v nemocnici.

Nemocnice Strakonice, a.s. - nemocnice, které na Vás záleží

 

 

 

 

 

 

Nejčerstvější zprávy

Ředitel strakonické nemocnice se stal Manažerem roku ve zdravotnictví 2015

Jihočeské zdravotnictví slaví jeden úspěch za druhým. Poté, co byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2015, v níž zvítězila Nemocnice České Budějovice, a. s., a oceněny byly i Nemocnice Prachatice, a. s., a Nemocnice Český Krumlov, a. s., přichází další cena pro strakonickou nemocnici. Její ředitel MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA byl zvolen Manažerem roku ve zdravotnictví 2015.

V soutěži, kterou letos prvním rokem vyhlásily Unie zaměstnavatelských svazů ČR, ministerstvo zdravotnictví a Hospodářská komora ČR, se hodnotil komplexní stav zdravotnického zařízení, jeho historie a rozvoj.

„Rok 2015 je po dlouhých letech stěhování a přestaveb ve strakonické nemocnici konečně rokem klidnějším, kdy jednotlivá oddělení jsou už z devadesáti procent usazena ve svých definitivních prostorách. Nemocnice je z hlediska hotelových služeb i přístrojového vybavení na evropské úrovni. Akciová společnost Nemocnice Strakonice, stejně jako ostatní jihočeské nemocnice, je ekonomicky stabilizována. To vše se odrazilo na dobrých výsledcích tohoto krajského zdravotnického zařízení, a to nejen v rámci soutěže Manažer roku ve zdravotnictví,“ uvedl Tomáš Fiala.

Podle něho bude největší výzvou do budoucích let hledání kvalifikovaných pracovních sil a ve spolupráci s Jihočeským krajem hledání zdrojů k pořízení nukleární magnetické rezonance – přístroje, který se lidově nazývá „tunel“.

„Ve strakonické nemocnici jsem se narodil, oba rodiče jsou lékaři, takže jsem zde trávil útlé dětství včetně jejich pohotovostních služeb. Pak jsem se před třiatřiceti lety stal pediatrem. Nemocnice mi přirostla k srdci, dobře ji znám a znám i hodně spolupracovníků. Ta konkrétnost, blízkost a otevřenost mi v komunikaci s nimi pomáhá,“ řekl Fiala. ¨

Na fotografii zleva prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký, Tomáš Fiala, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

 
Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. prošla po úspěšné ISO certifikaci z minulých let i náročným akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Centrální laboratoře získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2007

Modernizace nemocnice

Modernizace nemocnice

Areál nemocnice prošel v posledních letech výraznou modernizací. V roce 2010 byla slavnostně otevřena moderní přístavba chirurgického pavilonu, kde se nyní nachází lůžková oddělení neurologie, šestinedělí a chirurgie a řada odborných ambulancí, proběhl projekt ekologizace areálu a v roce 2013 došlo k otevření i zrekonstruovaného pavilonu operačních oborů s komfortním zázemím pro pacienty i zdravotnický personál.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.