Aktuálně o nás

Nemocnice splňuje všechny požadavky na systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Konstatovali to auditoři Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), kteří systém...
Celý článek...
V příštím roce 9. července 2016 by tomu bylo 90 let, co se v Praze narodila malá Liběnka, jež záhy vynikala svým nadáním. Vystudovala gymnázium v Praze, v létech 1945 až 1951 pak...
Celý článek...
Dne 10.6.2015 se v areálu nemocnice konala akce v rámci projektu Zdravé dny s VZP, na jejíž organizaci spolupracovali i zaměstnanci nemocnice. Dopis ředitelky regionální pobočky...
Celý článek...
Dne 24.6.2015 se v Blatné uskutečnil "Den zdraví" pro zaměstnance firmy LEIFHEIT, v rámci které bylo nabídnuto celkově 11 stanovišť, kde se mohli zájemci nechat vyšetřit, změřit,...
Celý článek...
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly se ve Strakonicích dne 25. června 2015 konal již 3. ročník česko-amerického lékařského sympozia, které bylo tentokrát...
Celý článek...
Naše porodnice nabízí možnost vytvořit pamětní list s prvním otiskem nožičky čerstvě narozeného miminka. Jde o bezpečnou metodu, která umožní uchovat vzpomínku na miminko a kdykoliv...
Celý článek...
Nemocnice Strakonice, a.s. prošla ve dnech 15. a 16. června 2015 úspěšně externím auditem Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), který posuzoval plnění požadavků na systém...
Celý článek...

10% sleva na elektronické recepty

velký letní výprodej zdravotnické obuvi

Nacházíte se zde:

Úvod
Nemocnice Strakonice - vítejte
Vítejte na internetovém portálu Nemocnice Strakonice, a.s. PDF Tisk Email
Jihočeské nemocnice, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu, což potvrzuje spokojenost našich klientů a skvělá umístění v prestižních soutěžích. Patří mezi akreditovaná zdravotnická zařízení. V roce 2014 získala nemocnice certifikát CZECH Stability Award,když dosáhla v ratingovém hodnocení stupně AAA – excelentní. Společnost se tak zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 600 hemodialýz. V roce 2012 se zde narodilo 724 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 9 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 540 zaměstnanců – z toho 100 lékařů, z nich téměř 80% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 244,5 milionu korun.

Nemocnice se tradičně umisťuje na předních příčkách v hodnocení HealthCare Institutu, v roce 2009 byla dokonce vyhlášena jako nejlepší nefakultní nemocnice v České republice. Na tento úspěch však navázala i v dalších letech, kdy se opakovaně dostává na špičku nemocnic nejen v jihočeském regionu.

Nemocnice prošla náročnou přípravou a auditem Spojené akreditační komise. Jako první z jihočeských nemocnic získala certifikát jakosti ISO, opakovaně dosahuje na přední pozice v projektu Bezpečná nemocnice. Již několik let je na špičce v odběrech pupečníkové krve. Má titul Baby Friendly Hospital.

Pacienti, návštěvníci a zaměstnanci nemocnice sledují již několik let trvající projekt modernizace nemocnice, kde dominovala celková rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů. Další objekty v areálu nemocnice prošly zateplováním a modernizací.

 

Všem našim pacientům přejeme brzké uzdravení a příjemný pobyt v nemocnici.

Nemocnice Strakonice, a.s. - nemocnice, které na Vás záleží

 

 

 

 

Nejčerstvější zprávy

Strakonický deník: Nemocnice obhájila své postavení

Nemocnice splňuje všechny požadavky na systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Konstatovali to auditoři Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), kteří systém řízení kvality posuzovali v nedávných dnech.

Nemocnice tak obhájila svůj status, který získala v roce 2006 jako první z jihočeských nemocnic. „Mezi hlavní cíle dlouhodobě patří poskytování špičkové medicínské péče okresní úrovně a služeb ke spokojenosti pacientů. Velký důraz klademe na kontinuální proces zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, což dokladují i další obhájené certifikáty, například od Spojené akreditační komise," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

V posledním roce například v nemocnici zavedli jasně definovaná opatření, jak postupovat při podávání draslíku pacientům. „Tím jsme na minimum eliminovali možnost poškození našich pacientů vysokými dávkami tohoto elektrolytu. Jak víme z mediální kauzy z jiné nemocnice, draslík je potencionálně velmi rizikový lék," dodal náměstek pro kvalitu a zástupce primáře neurologie Michal Pelíšek.

Nemocnice se ale snaží i jinak. „Koncentrujeme příbuzné obory do stejných budov. Také jsme sjednotili jsme operativu, sterilizaci či péči o kriticky nemocné pacienty, což má pozitivní ekonomické dopady, ale i dopady na kvalitu poskytované péče, protože se koncentrují týmy odborníků na danou oblast," doplnil Michal Pelíšek.

Ocenění typu certifikace dle ISO normy či akreditace podle Spojené akreditační komise nejsou v českém zdravotnictví běžné. Pro strakonické nemocnici to znamená před podobnými okresními zařízeními slušný náskok v poskytování kvalitní péče.

Zdroj: Strakonický deníkAkreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. prošla po úspěšné ISO certifikaci z minulých let i náročným akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Centrální laboratoře získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2007

Modernizace nemocnice

Modernizace nemocnice

Areál nemocnice prošel v posledních letech výraznou modernizací. V roce 2010 byla slavnostně otevřena moderní přístavba chirurgického pavilonu, kde se nyní nachází lůžková oddělení neurologie, šestinedělí a chirurgie a řada odborných ambulancí, proběhl projekt ekologizace areálu a v roce 2013 došlo k otevření i zrekonstruovaného pavilonu operačních oborů s komfortním zázemím pro pacienty i zdravotnický personál.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.