I po 11.1.2021 trvá v nemocnici omezení návštěv. Důvodem je bohužel stále nepříznivá a horšící se epidemická situace a rostoucí počet hospitalizovaných pacientů s vážným průběhem onemocnění COVID-19. Rozvolnění návštěv za takové situace není racionální, zvýšilo by se tím riziko vzniku dalších ohnisek onemocnění s potenciálně fatálním dopadem pro pacienty, jejich návštěvy a zdravotnický personál.
Aktuálně je očekávána ještě gradace této vlny epidemie, která má významný dopad na kapacitu intenzivní péče a proto jsme se rozhodli využít kompetence vedení nemocnice ke zpřísnění celostátního režimu návštěv.

K zákazu návštěv přistupujeme pouze ve výjimečných situacích a rozhodně režim uvolníme okamžitě, jakmile to situace dovolí.

V Nemocnici Strakonice, a.s. jsou aktuálně umožněny návštěvy na dětském oddělení a u pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění po domluvě s jejich ošetřujícím lékařem. Všichni návštěvníci by měli být zdraví. Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut. Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (minim. respirátor FFP2), myjte si pravidelně ruce, vždy si při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy umyjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční gel.

Současně je možná přítomnost třetí osoby při porodu v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá respirátor FFP2 jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top