Na oddělení následné péče v Nemocnici Strakonice, a.s., docházejí dobrovolníci. Pomáhají pacientům zpříjemnit pobyt a zkrátit dlouhou chvíli. Dobrovolníci, středoškolští studenti, ve svém volném čase docházejí za pacienty, aby jim zpříjemnili pobyt v nemocnici a nabídli pestřejší program.
Dobrovolníci pacientům přinášejí společnost a radost svou přítomností. Povídají si s nimi, čtou jim z knih a časopisů, sledují s nimi televizní programy, hrají společenské hry a krátí jim dlouhou chvíli. Jejich zájem a péče jsou pro pacienty nesmírně důležité a přinášejí do nemocničního prostředí pozitivní energii a lidské teplo.
Aby naši studenti při dobrovolnické činnosti měli energii a schopnosti pomáhat našim pacientů, snažíme se je také vzdělávat. V minulém týdnu absolvovali kurz první pomoci, který jim poskytl cenné znalosti a dovednosti potřebné pro případ nouzových situací. Tento kurz je součástí jejich přípravy na dobrovolnickou práci a zajišťuje, že budou schopni poskytnout základní pomoc v případě potřeby.
Hlavní sestra, Mgr. Edita Klavíková, MBA, si program chváli: „Pacienti oceňují návštěvy dobrovolníků. Jejich přítomnost vnáší mnoho lidského kontaktu a pacient tak lépe překlene náročné chvíle na nemocničním lůžku. Dobrovolníci nejenže zkracují dlouhé chvíle našim pacientům, ale také jim dávají pocit, že nejsou sami a že na nich někomu záleží. Často dokáží posílit duševní pohodu pacientů a hlavně změnit jejich postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, především v oblasti rehabilitace.“
Nemocnice Strakonice je hrdá na své dobrovolníky a na jejich přínos k životu pacientů. Tento program ukazuje, jak mohou mladí lidé pozitivně ovlivnit životy druhých a zároveň získávat cenné zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj. Dobrovolníci začali do nemocnice docházet letos na konci zimy. Jedná se o zhruba 20 studentů Gymnázia Strakonice. Děkujeme jim za jejich pozitivní přístup k životu a zájem o lidi, kterým svým nadšením zpříjemňují léčení a pobyt ve zdravotnickém zařízení.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top