Tradiční setkání zdravotníků - Prácheňský ošetřovatelský den - se letos ve Strakonicích uskuteční už poosmnácté. Konference v Kulturním domě má motto "Krása je světlo v srdci ..." a zdravotní sestry z jihočeských nemocnici se na ni sjedou 28. května. Připravena pro ně bude řada odborných přednášek. „Konference přináší účastníkům nové vědomosti a poznatky z různých oborů. Je ale také společenským setkáním, na kterém se potkávají přátelé,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Strakonice, a.s. a organizátorka konference Mgr. Edita Klavíková, MBA.

Letošní přednášky je možné rozdělit do tří tematických oblastí. Ta první se zabývá krásou zdravého těla a možnostmi, jak s ním být spokojený díky vlastní pílí, případně za pomoci estetické chirurgie. Další okruh přednášek se zaměří na porodnictví a účastnicím konference nabídne poutavé kazuistiky z tohoto medicínského oboru, ve kterém jsou zdravotníci svědky krásy zrození, i když cesta k němu je někdy trnitá. Posledním tématem je komunikace a její význam ve zdravotnictví, protože i dobře zvolené slovo může být krásně hojivou náplastí. Tuto přednášku povede Poradce v oblasti komunikace a etikety Petr Studenovský.

Prácheňský ošetřovatelský den pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. pravidelně v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale. Prácheňský den je poděkováním zdravotníkům za práci a odhodlání, které svému povolání věnují. Osmnáctý ročník konference se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a senátora MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA.

 

 

Světový den hygieny rukou připadá na datum 5.5. Symbolika pěti prstů na každé ruce je jasná. Protože letos vychází 5. květen na neděli, rozhodli jsme se osvětu v hygieně rukou o den posunout. V pondělí 6. května bude mít veřejnost možnost si v nemocniční Lékárně Katovická vyzkoušet, jestli si myje ruce správně. Po umytí rukou antibakteriální dezinfekcí si pod speciální lampou ?zájemci prohlédnou, zda je mají dokonale čisté, či někde ještě zůstaly nečistoty.
Jaký je význam zdánlivě samozřejmé věci – mytí rukou? Tato každodenní běžná aktivita významně pomáhá při prevenci mnoha infekčních onemocnění (žloutenka typu A, Covid-19, chřipka, salmonelóza aj.). Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Každý den se dotýkáme držadel v hromadných dopravních prostředcích, nákupních košíků, mincí, klik u dveří, zkrátka běžných předmětů, na jejichž povrchu se nacházejí a množí viry a bakterie. Voda a mýdlo, případně antibakteriální gel, pomáhají chránit naše zdraví.
Kdy si mýt ruce:
* vždy po příchodu domů,
* po toaletě,
* před, při a po přípravě jídla,
* před jídlem,
* po použití hromadné dopravy,
* po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky, vozíky, apod.),
* po smrkání, kýchání, kašli,
* před a po ošetření poranění,
* před a po kontaktu s nemocnou osobou, po návštěvě nemocnice či lékařské ordinace,
* po manipulaci s odpadky,
* po kontaktu se zvířaty apod.

Otevřeno? Zavřeno? Jak to o těch svátcích vlastně je?!?!?!? Ve strakonické nemocniční Lékárně Katovická tuto otázku řešit nemusíte. Máme pro Vás otevřeno 1. i 8. května od 7 do 19 hodin. Užijte si Svátek práce i Den vítězství v plné síle a zdraví. A kdyby vás něco z toho zradilo, jsme tu pro vás.

„Slova jsou příčinou nedorozumění.“ Saint-Exupery: Malý princ

V měsících březnu a dubnu letošního roku proběhl ve třech částech „Základní výcvik v mediaci ve zdravotnictví“ pořádaný Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z.s. a vedený zkušenou lektorkou a zapsanou mediátorkou doc. PhDr. Lenkou Holou, Ph.D. Prvních 11 absolventů tohoto kurzu, mezi nimiž je i ombudsmanka strakonické nemocnice JUDr. Alena Hanáčková, se nejprve teoreticky a pak i prakticky seznamovalo s mediací jako mimosoudním způsobem řešení sporů a konfliktů v oblasti zdravotnictví. „Konflikty jsou přirozenou součástí lidského života a mají i svá pozitiva. Mediaci v některých případech považuji za vhodnou formu řešení konfliktů, protože její účastníci nejsou soupeři, ale partneři, hledání vzájemně přijatelného řešení vychází z potřeb a zájmů účastníků mediačního jednání. Mediace stojí na principu dobrovolnosti, důvěrnosti a nestrannosti. Z dosavadní praxe mediací v ČR i v zahraničí je zřejmé, že tento způsob řešení sporů je ve srovnání se soudním řízením rychlejší a levnější a nalezené řešení akceptovatelnější pro obě strany.“ vysvětlila JUDr. Hanáčková. Přejeme si, aby naše nemocnice měla co nejméně sporů a konfliktů a pokud už se vyskytnou, aby se je dařilo s přispěním mediačních technik řešit ku prospěchů pacientů i zdravotníků. „Cílem a přáním nemocničních ombudsmanů je, abychom dokázali pacientům zprostředkovat to, co potřebují a na co mají právo, ale také vysvětlit, v čem se mýlí nebo na co nárok nemají, a to tak, aby odcházeli s vědomím, že se k nim nemocnice chová fér, i když nedosáhli toho, co původně chtěli,“ doplnila JUDr. Hanáčková.

V pondělí 22. dubna se do Nemocnice Strakonice, a.s. sjeli kaplani a kaplanky, které působí v nemocnicích v Jihočeském kraji. Tématem společného setkání byla výměna zkušeností z plnění úlohy nemocničního kaplana. Veřejností je kaplan často spojován pouze s vírou, náboženstvím a spirituální péčí. Možnost využít služeb nemocničního kaplana je ale otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickému personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.
Pomáhají osamělým pacientům, kteří trpí smutkem nebo strachem, řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky nebo potřebují posílit pocit víry a naděje. Pomoci mohou i pacientům, kteří kvůli nemoci ztratili smysl života, případně si potřebují popovídat, nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka. Podobné služby nabízejí kaplani také příbuzným pacientů, kteří psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby a potřebují se v nové situaci samy citově zorientovat či načerpat novou sílu. Stejně tak pomáhají personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený nebo řeší starosti, které jim komplikují pracovní výkon.

 

Ženy na oddělení šestinedělí ve Strakonicích nově navštěvuje fyzioterapeutka. Předá jim informace o tom, jak o sebe po porodu pečovat – jak se starat o případné porodní poranění, o jizvu po porodu císařským řezem a především jak jemným cvičením a správným dechem opět aktivovat břišní svaly, bránici, protáhnout bedra a posílit pánevní dno. „Pokud maminky mají zájem a chvilku času, ukážu jim, jak mohou cvičit a dát se po porodu opět do pořádku,“ vysvětluje fyzioterapeutka a lektorka zdravotního cvičení Štěpánka Halamová, která do porodnice dochází dvakrát týdně.
Po příchodu si fyzioterapeutka s novopečenou maminkou nejdříve pohovoří o tom, jak probíhal porod a jak se aktuálně cítí. Zda v těhotenství trpěla inkontinencí nebo bolestí zad. Následně jí ukáže a vyzkouší s ní jemné cviky. Pokud ženy chodily na nějaké předporodní cvičení, mohou cviky z něj praktikovat i po porodu. „Na oddělení šestinedělí si společně vyzkoušíme, jak si vleže na zádech i na břiše protáhnout bedra, posilovat pánevní dno. Jsou to jemné pohybu, které ve spojení se správným dýcháním aktivují hluboké vnitřní svalstvo. Díky tomu pak ženy mají správné držení těla, netrápí je inkontinence a bolesti zad,“ říká zkušená fyzioterapeutka Halamová.
Jednou z maminek, která novou službu ve strakonické porodnici vyzkoušela, je paní Andrea. O víkendu přivedla na svět první dítě. V těhotenství ji občas bolela záda. „Ráda jsem si poslechla a hlavně vyzkoušela, jak mohu cvičit a dát si záda a pánevní dno zase do pořádku. Je to pár jednoduchých jemných pohybů. Cviky, které určitě zvládnu,“ usmívala se mladá maminka se synem Eliášem v náručí.
„Obnova dobré fyzické kondice po porodu má pozitivní vliv i na psychické zdraví ženy. A když je v pohodě žena, pak i novorozenec dobře prospívá,“ uvedl k nové službě ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Nemocnice Strakonice zavedením individuálních konzultací s fyzioterapeutkou opět rozšířila spektrum péče a služeb, které ženám na gynekologicko-porodnického oddělení poskytuje.

Diabetologická ordinace Nemocnice Strakonice má nově k dispozici fundus kameru. Speciální zařízení, které se používá k vyšetření očního pozadí u pacientů, jimž byl diagnostikován diabetes mellitus, nebo-li cukrovka. Kamera pořizuje snímky očního pozadí a umělá inteligence následně vyhodnocuje stav pacientovy sítnice. „Diabetická retinopatie je cévní onemocnění sítnice oka, které může skončit závažnou poruchou zraku až slepotou,“ vysvětluje diabetoložka strakonické nemocnice MUDr. Dana Fialkovičová.
Diabetická retinopatie vzniká u diabetiků kvůli vysoké hladině cukru v krvi a následnému ucpávání a poškození jemných cév sítnice. Toto onemocnění je z počátku bez příznaků a pacient žádnou poruchu vidění nevnímá. Proto je důležité pravidelné preventivní vyšetření sítnice. Doporučené je při záchytu diabetu a následně jedenkrát ročně. Až 40 procent pacientů není vyšetřeno očním specialistou pravidelně. Fundus kamera nyní přináší možnost rychlého a snadného vyšetření.
Vyšetření zraku fundus kamerou je bezbolestné a zabere zhruba 10 minut. „Provádí se bez rozkapání očí, proto pacient není nijak omezen a může bezprostředně po vyšetření řídit osobní automobil. Vyšetření je 1x ročně plně hrazeno zdravotní pojišťovnou a pacienti tam nemusí nic doplácet,“ dodává doktorka Fialkovičková, která snímky vyhodnocené umělou inteligencí ještě kontroluje a odborně posuzuje. Pokud fundus kamera prokáže poškození sítnice cukrovkou, je pacientovi doporučena návštěva a sledování očním lékařem.
„Pořízením fundus kamery do diabetologické ambulance chce Nemocnice Strakonice zlepšit dostupnost preventivního vyšetření očního pozadí a zároveň ulehčit Centru péče o zrak a očním ambulancím,“ vysvětluje motivaci k pořízení přístroje ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Vyšetření je prováděno přímo v diabetologické ambulanci Nemocnice Strakonice po předchozím objednání. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky na čísle 383 314 179 a to ve čtvrtek od 7 do 10 hodin.

Nově zavedené vyšetření na Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice je schopné včas odhalit Parkinsonovu chorobu. Speciální vyšetření DaTSCAN umožňuje posoudit funkce určitých struktur centrálního nervového systému, které mohou být u některých onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby, poškozeny. „Pacienta na vyšetření zpravidla pošle neurolog, a to na základě výskytu poměrně specifického spektra příznaků,“ upřesňuje primářka Oddělení nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.
Mezi příznaky, kvůli kterým je pacient odeslán na vyšetření DaTSCAN, patří zpomalení pohybů, svalová ztuhlost, třes, poruchy chůze, poruchy paměti a dalších duševních funkcí. Řada z těchto příznaků ale není typická jen pro diagnózu Parkinsonovy nemoci a vyskytuje se i u jiných neurodegenerativních poruch. „U komplikovaných a atypických průběhů má právě tato unikátní metoda DatSCAN své místo, protože průkaz typického obrazu postižení určité části mozku nás může v diagnostice hodně posunout,“ vysvětluje náměstek ředitele nemocnice a neurolog MUDr. Michal Pelíšek.
Vyšetření se provádí po nitrožilní aplikaci radiofarmaka. Po ní může pacient opustit oddělení. Snímkování na gamakameře se provádí po 3-6 hodinách od aplikace radiofarmaka a trvá zhruba 40 minut. „Snímkuje se v poloze vleže na zádech s hlavou fixovanou ve speciálním držáku, pacient se během snímkování nesmí hýbat,“ popisuje průběh vyšetření primářka Hlinková.
Pacientů s Parkinsonovou chorobou v důsledku stárnutí populace přibývá. Toto onemocnění bývá vnímáno pouze jako třes, ale jde o onemocnění systémové s celou řadou pohybových i nemotorických příznaků včetně demence. Moderní medicína má pro tuto nemoc už nyní celou řadu léků, které pomáhají. Při dlouhodobějším užívání ale mohou mít také vedlejší účinky. „Je proto žádoucí, abychom léčbu lépe cílili, a právě proto je skvělé, že můžeme toto unikátní vyšetření na DaTSCANu pacientům nabídnout a přesněji stanovit jejich správnou diagnózu,“ dodává doktor Pelíšek.

 

Ve čtvrtek 21.3.2024 proběhne Den se strakonickou nemocnicí. Jeho cílem je představit naši nemocnici široké veřejnosti jako zajímavého zaměstnavatele a důvěryhodného poskytovatele zdravotní péče.

Je připraven program pro veřejnost, žáky a studenty základních, středních i vysokých škol i případné další zájemce o zaměstnání.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Pavilon NORD - zasedací místnost

dopoledne: prezentace pro žáky a studenty ZŠ a SŠ

odpoledne: přednášky pro veřejnost na vybraná témata

15:00 Prevence CMP (dr. Pelíšková)

16:00 Spontánní porod nebo císařský řez (zástupci GPO)

17:00 Sociální péče ve zdravotnictví (Mgr. Hoblová)

18:00 Demence, jejich diagnostika, léčba a prevence (dr. Pelíšek)

 

Jižní křídlo Pavilonu operačních oborů

- v prostoru diabetologické a neurologické ambulance

13:00 - 18:30 - měření TK, glykémie, správná hygiena rukou

15:30 - 18:00 - vyšetření očního pozadí u diabetiků

16:00 - 18:30 - UZ vyšetření krčních tepen

 

Oddělení nukleární medicíny

13:00 - 17:00 - denzitometrie

 

Pavilon operačních oborů - porodnice, šestinedělí

14:00 - 16:00 - individuální prohlídky

Předporodní kurzy šije strakonická porodnice maminkám na míru. Proto se také rozhodla vylepšit komfort pro maminky z Blatenska a předporodní kurzy i poporodní poradenství povede zkušená porodní asistentka kromě Strakonic také přímo v Blatné v Komunitním centru v Nádražní ulici č.p.661. Ženy tak nebudou muset na kurzy dojíždět.
Na předporodním kurzu se nastávající matky dozvědí, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, ale také, jak se na porod nejlépe fyzicky i psychicky připravit a co to je handling. Předporodní kurz
má 5 lekcí. „Snažíme se těhotným ženám vyjít vstříc, proto termín vždy dohodneme se skupinou maminek nebo individuálně tak, aby všem vyhovoval. Je jen na ženách, zda se rozhodnou kurz absolvovat s partnerem, či bez něj. Obě varianty jsou možné,“ říká staniční porodní asistentka a vedoucí kurzů Bc. Hana Hanzlíková, která je připravená s účastnicemi probrat vše, co je o těhotenství, porodu a péči o novorozence zajímá.
Ženy, které kurz absolvují, jsou klidnější. Znají prostředí, do kterého jdou rodit. Z kurzu ví, že mohou pro úlevu od bolestí využít vanu, aromaterapii, bylinnou napářku nebo míč. Probíráme i jejich porodní přání, co to znamená „zlatá hodinka" a poporodní bonding.
Součástí kurzu jsou také lekce zaměřené na kojení a co dělat při případných prvních nezdarech při kojení. Jak miminko koupat či nekoupat, proč jsou důležité rituály, jak na masáž dítěte hlazením a prozradíme osvědčené triky, tipy a pomůcky na zklidnění děťátka. „Tyto informace jsou ale pro mnohé z nich v době kurzu pouhou teorií. Proto v blatenském Komunitním centru nově zavedeme také laktační poradenství, ve které ženám poradíme jak s kojením a péčí o novorozence, tak s péčí o sebe samotnou v období po porodu,“ představuje další novinku pro maminky v Blatné Hana Hanzlíková.
Strakonická porodnice každoročně vylepšuje služby pro ženy, které se v ní chystají přivést na svět své dítě. Jedná se jak o zavádění novinek v medicínské péči, tak o vylepšování prostředí porodních sálů i služeb na oddělení šestinedělí. V roce 2023 klesla porodnost v ČR oproti roku 2022 a více než 10 %. „Ve strakonické porodnici jsme ale tento trend nezaznamenali. Loni se u nás narodilo téměř 600 dětí a jen o pět méně, než v roce 2022. Těší nás, že k nám jezdí rodit i maminky z okolních regionů a jejich přízně si ceníme,“ vysvětluje další rozšíření služeb pro těhotné ženy také do Blatné ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Do Předporodního kurzu i Poporodní poradny v Blatné se mohou zájemkyně hlásit na čísle 725 714 301. U předporodního kurzu je ideální, když ho žena absolvuje v průběhu druhého nebo na přelomu druhého a třetího trimestru.

 

Z důvodu probíhajících stavebních prací dnes nemůže být z mimořádných důvodů v provozu akutní neurologická ambulance.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top