Na strakonický hrad se sjeli oftalmologové z celé republiky. V pátek 2. prosince se v Rytířském sále konal už 43. strakonický seminář. Pod záštitou Centra péče o zrak ho uspořádalo oblastní sdružení České lékařské komory. Mezi deseti přednášejícími byli lékaři a lékařky ze strakonické a českobudějovické nemocnice, z Fakultní Thomayerovy nemocnice, oční kliniky JL Praha, ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice v Plzni.
Na tradiční akci, kterou přerušily dva uplynulé covidové roky, si oftalmologové vyměňovali nové poznatky ve svém oboru. Vyslechli si příspěvky na různá témata. Například o Neobvyklých příčinách náhlé ztráty zraku, nebo zda ovlivnily opakované ataky covidu glaukomové onemocnění, či zkušenosti s léčbou diabetické retinopatie u mladých diabetiků.
" Jsem rád, že jsme se po dvou letech ve Strakonicích opět sešli v hojném počtu a že náš tradiční Strakonický seminář byl pro všechny zdrojem zajímavých odborných sdělení napříč celou oftalmologií. Doufám, že se v příštím roce společně opět sejdeme!“ potěšil návrat pravidelného semináře do Strakonic primáře Centra péče o zrak MUDr. Pavla Kristena.

Na začátku prosince se uskutečnily 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. Na nich primář interního oddělení Nemocnice Strakonice MUDr. Ivo Horný získal čestné členství České gastroenterologické společnosti  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Primář Horný je jednou z nejvýraznějších postav klinické gastroenterologie a zejména digestivní endoskopie posledních dvou dekád nejen v Jihočeském kraji, ale celorepublikově. Významně přispěl k rozšíření terapeutických výkonů v oblasti pankreatobiliární endoskopie. Vychoval několik mladých endoskopistů, kteří dosahují špičkové úrovně. Práce primáře Horného a jeho profesní úspěchy jsou důkazem toho, že i v podmínkách okresní nemocnice je možné dělat medicínu na špičkové úrovni. Ve strakonické nemocnici začal MUDr. Horný pracovat po promoci na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1983. Primářem interního oddělení je od roku 2000.

Ve dnech 30.11. a 1.12. je z důvodu inventury pro veřejnost uzavřena nemocniční lékárna a prodejna zdravotních potřeb v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Opět otevřeno budou mít obě provozovny 1. prosince po 12. hodině. Děkujeme za pochopení. 

Nemocnice Strakonice, a.s., opět uspěla v anketě NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2022. Obsadila druhé místo a obhájila tak svou loňskou pozici. Výsledky 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“ vyhlásila v úterý 29. listopadu pořádající organizace HealthCare Institute o.p.s. Data pro vyhodnocení sbírala organizace od února do srpna letošního roku. Do projektu bylo zapojeno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.
V anketě je sestavován žebříček nemocnic České republiky. Hodnotí se spokojenost zaměstnanců i pacientů a také míra bezpečnosti. Vyhodnocení projektu probíhá na základě vyplněných dotazníků od pacientů i zaměstnanců nemocnic za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. V roce 2022 do tohoto průzkumu zapojilo přes 85 tisíc respondentů z celé České republiky.
Nemocnice Strakonice kromě druhého místa v celkovém žebříčku obsadila ještě jedno druhé místo mezi nefakultními nemocnicemi a to v kategorii “Nemocnice pro život“. V této kategorii se hodnotí kvalita komunikace personálu s pacienty, jeho vstřícnost a usměvavost.
„Druhé místo je pro nás vyznamenáním a známkou toho, že jsme se v péči o pacienty a v rozvoji nemocnice vydali správným směrem. Dál budeme podporovat zaměstnance ve vzdělávání, profesním růstu a osobním rozvoji a samozřejmě chceme pokračovat i v modernizaci přístrojového vybavení a budov nemocnice. Vnímám to jako ocenění práce každého jednotlivého zaměstnance nemocnice. Zároveň je pro nás druhé místo výzvou, abychom se pokusili dobýt i absolutní vrchol žebříčku, což se nám v uplynulých letech už dvakrát podařilo,“ okomentoval umístění strakonické nemocnice ředitel MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Den plný pohlazení, tak mohl pondělí 21. listopadu vnímat hlavní hrdina filmu Gump: Pes, který naučil lidi žít. Dnes dopoledne se s ním v Nemocnici Strakonice potkaly děti ze základní školy F. L. Čelakovského. Následně se majitel psa a autor knižní předlohy k filmu Filip Rožek i s Gumpem přesunul na dětské oddělení a také na oddělení následné péče. Jak dětští pacienti, tak senioři si setkání se zvířecím kamarádem užívali. Jako památka na milou návstěvu zůstal na dětském oddělení plyšový Gump v nadživotní velikosti. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne, Gumpovi přejeme jen dobré zážitky s lidmi a Filipu Rožkovi hodně inspirace při psaní dalších příběhů, ať už o zvířatech nebo o lidech. 

Registrovat se do nemocnicí zřízené zubní ordinace bude možné v první polovině týdne od 14. do 20. listopadu. Odkaz Nemocnice Strakonice, a.s. - Online objednání (nemocnice-st.cz) začne fungovat v daném termínu v odpoledních hodinách. Uvolněny budou registrační termíny pro vstupní prohlídky na prosinec. Od září, kdy začala ordinace fungovat, se do ní už zaregistrovalo více než 500 pacientů. Na další téměř 2000 se tedy ještě postupně dostane. Děkujeme za pochopení a trpělivost a přejeme úspěšnou registraci.

Centru péče o zrak a OS ČLK Strakonice připravily na 2.12.2022 v pořadí už 43. Strakonický semínář. Tradiční setkání oftalmologů se bude konat v Rytířském sále strakonického hradu.

Oddělení následné péče strakonické nemocnice pečuje o pacienty vyžadující dlouhodobější léčebně-rehabilitační péči s perspektivou propuštění. Jedná se tedy o pacienty, u nichž lze předpokládat, že terapie a intenzivní rehabilitace povedou ke zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti. K uzdravení těla je ale samozřejmě důležitá také duševní pohoda. Udržet si ji, může být při dlouhodobější hospitalizaci, náročné. Člověk je tvor společenský, nesvědčí mu osamělost. Proto se zaměstnanci na oddělení snaží pobyt převážně seniorům co nejvíce zpříjemnit.
Jedním z těchto zaměstnanců je také nemocniční kaplan Mgr. Pavel Kortus, který přemýšlel, jak by seniory mohl potěšit. Důležitým setkáním byla návštěva u lůžka jedné paní, která mu prozradila, že v mládí hrávala na harmoniku. „Během rozhovoru jsem jí nabídl, že jí zahraji. Harmoniku jsem přinesl, na pokoji jsem zahrál pár písniček, zazpívali jsme si. Odměnou mi bylo, že jsem v jejích očích zahlédl jiskru, kterou tam určitě mívala zamlada, když hrávala na harmoniku,“ popisuje kaplan Kortus, jak na ONP vznikla „hodinka s harmonikou“.
Pravidelná společná setkání při písničce se na oddělení následné péče odehrávají každý pátek od 14 do 15 hodin. Že se pacienti při tónech harmoniky uvolní a rozveselí, pozoruje i vrchní sestra Hana Štěpánová. „Na chvíli zapomenou na své starosti a bolesti, někteří zpívají s nadšením, jiní si jen tak pro sebe pobrukují, ale nejraději vidím, když se usmívají.“ A její slova potvrzuje i jedna z pacientek, která je pravidelnou účastnicí pátečního hudebního okénka. „Všechny písničky si taky už nepamatuju, ale buď si vzpomenu, nebo si aspoň broukám. Od malička jsem ráda zpívala. Dneska se nás moc nesešlo, přišlo hodně návštěv. Jindy jsou všechny židle obsazené. Tak třeba zase za týden,“ uzavřela seniorky, která si nejraději zpívá s vnučkou.
Oddělení následné péče, na kterém se setkání s harmonikou odehrává, se nachází ve zmodernizovaných prostorech pavilonu NORD. Současná kapacita je 39 lůžek následné péče, osm sociálních lůžek a pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Rychlejší vyšetření, zpřesnění diagnostiky a další zvýšení kvality péče o zdraví pacientů – na tom v těchto dnech pracuje Nemocnice Strakonice, a.s. Uspěla totiž s žádostí do dotačního programu REACT-EU , který vypisovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Za získaných 150 milionů nemocnice do konce roku 2023 nakoupí nové přístroje. V těchto dnech dorazila první várka nového vybavení. Operatéři na chirurgii a gynekologii využívají nové operační stoly, osvětlení, laparoskop, sterilizátor, na odděleních jsou k dispozici nové ultrazvuky, EKG, EEG nebo EMG. Nové přístrojové vybavení je přínosem pro lékaře i pacienty.
Ze získaných 150 milionů nemocnice zatím nakoupila přístroje za 65 milionů. Velká část jich směřovala na klienty vyhledávaném gastroenterologické centrum, které získalo nové endoskopické sady na vyšetření žaludku, tlustého a tenkého střeva, žlučových cest a slinivky. „Nové máme také zařízení na ultrazvukové vyšetření horní části trávicí trubice. Ročně naše centrum provede 6 tisíc endoskopických vyšetření, přístroje potřebují obnovu prakticky pořád,“ kvituje nové vybavení primář Interního oddělení MUDr. Ivo Horný.
Na neurologii mohou lékaři nově používat přístroj Sudoscan, který má několik výhod. Zejména dokáže časně diagnostikovat již mírné postižení tenkých vláken periferních nervů. „To je důležité pro detekci některých typů polyneuropatií, například v rámci cukrovky nebo u onkologicky nemocných léčených chemoterapií. Časná diagnostika je přitom předpoklad účinné léčby, která může zabránit řadě komplikací, například diabetické nohy,“ vysvětluje primář oddělení MUDr. Pavel Houška. EMG laboratoř strakonické nemocnice je teprve druhým pracovištěm po FN Motol, která má přístroj k dispozici. Podobnou diagnostiku zatím bylo možné provést pouze prostřednictvím invazivní kožní biopsie.
Dalším odvětvím, které díky financím z programu REACT-EU čeká modernizace, bude radiodiagnostika a centrální laboratoře. „Získané finance se nejvíce projeví zdokonalením obrazové diagnostiky, na oddělení JIP, ARO, vyšetřovacích a intervenčních pracovištích a modernizací laboratorních kapacit,“ uvedl k záměrům modernizace ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Díky realizaci projektu dojde k potřebnému vylepšování pracovišť chirurgie, gynekologie, pneumologie, interny, radiologie, nukleární medicíny, laboratoří a komplexního společného pracoviště ARO-JIP. „Obměna přístrojového vybavení je nutná pro zachování schopnosti Nemocnice Strakonice, a.s. adekvátně fungovat a poskytovat kvalitní zdravotní péči. Jde o zachování co nejvyšší funkčnosti celého zdravotnického systému strakonické nemocnice,“ dodal ředitel Fiala.

Centrální chodba dětského oddělení strakonické nemocnice přes prázdniny prošla rekonstrukcí. Díky financím od Nadačního fondu Kapka naděje byla na chodbě vyměněna podlahová krytina, stropní podhledy, zrekonstruována elektroinstalace a instalována nová úsporná led svítidla. Stejným způsobem byly modernizovány také tři pokoje. Celkové náklady vyšplhaly na dva miliony korun, k milionu od Kapky naděje přidala Nemocnice Strakonice, a.s., milion ze svých zdrojů. Ve čtvrtek 15. září byly zrekonstruované prostory slavnostně představeny za účasti prezidentky a zakladatelky Kapky naděje Venduly Pizingerové.
Kromě samotné chodby se úpravy dotkly také jídelny, pracovny sester a zákrokového sálku. „Díky rekonstrukci vzniklo moderní, funkční a vstřícné prostředí jak pro děti a jejich rodičovský doprovod, tak pro zaměstnance oddělení. Na chodbě jsme v rámci rekonstrukce doplnili také madla a další bezpečností prvky. Oddělení po rekonstrukci odpovídá současným standardům,“ uvedl primář dětského oddělení Martin Gregora.
Prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová chválila především rychlost, za kterou se rekonstrukci podařilo realizovat. Stihla se během šesti týdnů letních prázdnin, kdy se dětské oddělení dočasně přestěhovalo na jednu ze stanic chirurgie. „Jsem ráda, že můžeme pomáhat. Že díky Kapce naděje jsou děti, maminky i personál v hezkém prostředí,“ Na oddělení nepřijela Vendula Pizingerová s prázdnou. Hospitalizovaným malým pacientům přivezla dárky v podobě her, pastelek, omalovánek a knížek. „Myslím, že je důležité, aby děti četly, malovaly a psaly. Aby věděly, že všechno není jen o počítačích,“ uzavřela Pizingerová.
Jak připomněl ředitel nemocnice Tomáš Fiala, nebyla to první spolupráce, která strakonickou nemocnici pojí s Nadačním fondem Kapka naděje. „V minulosti si díky darům od nadace nemocnice pořídila pro dětské oddělení ultrazvuk, nové EKG, monitory intenzivní péče, infuzní pumpu nebo speciální lůžka.“

První zářijový den neznamená jen začátek školy. Před 130 lety to byl den, kdy se začala psát historie strakonické nemocnice. Přesně 1. září 1892 byla veřejnosti otevřena „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I“. Od té doby se z jedné budovy rozrostla a dnes využívá k léčbě pacientů tři velké pavilony a řadu menších budov v rozlehlém areálu. Ani po 130 letech není rozvoj nemocnice u konce. „Jen za posledních 10 let byla do inovací investována více než miliarda korun a plány máme i na další roky. Chceme vybudovat urgentní příjem. Dále máme v plánu propojení lůžkových pavilonů nadzemním koridorem.“ upřesňuje další rozvoj nemocnice ředitel Tomáš Fiala. Letošní kulaté narozeniny nemocnice oslaví Zdravotnickým plesem, ale také výstavou nebo odbornou konferencí.

Původně byla nemocnice tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra Jihočeského kraje“ a umrlčí komorou, která v rámci rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější ústavní lékárny a odborných ambulancí. V nemocnici zpočátku pracoval pouze primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových sester řádu sv. Karla Boromejského. Dnes v nemocnici pracuje přes 700 zaměstnanců, z toho více než 130 lékařů, přes 200 všeobecných, dětských či praktických sester a porodních asistentek a do 200 ostatních zdravotnických pracovníků.

Nemocnice se v průběhu let rozrůstala a také měnila jména. Na rozvoj nemocnice měly vliv epidemie tyfu, světové války a další historické události minulého století a samozřejmě také rostoucí populace města i přilehlých obcí. Nemocnice za svou existenci vystřídala různá jména. Nesla jméno MUDr. Karla Hradeckého, byla bezejmenným OÚNZem, neboli Okresním ústavem národního zdravÍ, který vystřídalo Sdružené zdravotnické zařízení a Okresní nemocnice Strakonice. Od roku 2003 je nemocnice příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a od roku 2007 akciovou společností.

Nemocnice mohla ve Strakonicích vzniknout díky štědrosti strakonických rodáků a movitých měšťanů. Tak třeba  Josef  Šmidinger odkázal 1000 zlatých, stejně jako Antonín Renner. Fond na stavbu nemocnice byl zřízen v roce 1876, jeho úkolem bylo získávat peníze. V roce 1888 měl fond k dispozici 65 tisíc zlatých. Stavba nemocnice trvala tři roky a náklady činily 145 477 rakouských korun. Město poskytlo pozemky a stavební materiál ze svých cihelen a lomů. Protože nemocnice vznikla za široké podpory obyvatel a ve své době podobné léčebné ústavy nebyly rozšířeny, byli občané Strakonic a okolí na svou nemocnici právem hrdí. 

V současnosti je ve strakonické nemocnicI ročně hospitalizováno okolo 15 tisíc pacientů a provedeno 140 tisíc ambulantních ošetření. Pacientům je k dispozici osm lůžkových oddělení a desítky ambulantních pracovišť včetně několika specializovaných oborů a centrové péče. Nemocnice je vyhledávána nejen pacienty ze Strakonicka, pro které je přirozenou spádovou oblastí, ale míří sem i pacienti z Klatovska, Prachaticka, Písecka a vzdálenějších koutů republiky. Důvodem je moderní zdravotní péče zprostředkovaná zkušeným personálem a komfortní zázemí. Za to byla nemocnice dvakrát vyhlášena nejlepší českou nemocnicí. „V posledních letech byla naplno využita možnost modernizace přístrojového vybavení, čímž mohla vzniknout i zcela nová a v regionu unikátní pracoviště, např. klienty vyhledávané gastroenterologické centrum či pracoviště magnetické rezonance,“ vysvětlil ředitel Fiala. 

Kulaté 130. narozeniny bude Nemocnice Strakonice, a.s., slavit tancem i odbornou konferencí. Už 17. září se v Kulturním domě uskuteční Zdravotnický ples, na kterém vystoupí Petra Janů a kapela De Facto Band. V Maltézském sále strakonického hradu bude od 4. do 30. října k vidění výstava „130 let strakonické nemocnice“. Ta připomene nejen zaměstnance nemocnice, ale také to, jak se zařízení rozrůstalo, měnily se budovy a technické vybavení. Slavnostní vernisáž bude 3. října. „Slavit budeme také odborně. A to konkrétně uspořádáním konference, na které bude hlavním řečníkem profesor Pavel Kolář, světoznámý odborník na rehabilitační medicínu, přednosta Rehabilitační kliniky FN Motol,“ vysvětluje organizátor konference, náměstek pro řízení kvality péče strakonické nemocnice Michal Pelíšek. 

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top