Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice získalo novou gama kameru. Diagnostický systém SPECT/CT umožní provádět vyšetření v lepší diagnostické kvalitě. Součástí dodávky za více než 27 milionů korun byl také laminární box a příslušenství. Finance na pořízení nového přístroje Nemocnice Strakonice získala z operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj REACT-EU.
Oddělení nukleární medicíny představuje důležitou součást diagnostického komplementu nemocnice. Poskytuje scintigrafická vyšetření pro lůžková oddělení i odborné ambulance. Početně nejvýznamnější skupinu vyšetření tvoří scintigrafie skeletu, častým vyšetřením je zjišťování průtoku krve plícemi a srdečním svalem, vyšetření ledvin, štítné žlázy, příštítných tělísek, značení sentinelových uzlin u nádorů prsu. Výsledky scintigrafických vyšetření představují přínos především pro onkologii, nefrologii, kardiologii, ortopedii, neurologii či chirurgii.
Nové hybridní SPECT/CT od firmy Siemens umožňuje doplnit scintigrafické vyšetření i CT vyšetřením s nízkou dávkou radiačního zatížení. „Nový přístroj umožní provádět nukleárně-medicínská vyšetření v lepší diagnostické kvalitě a zvýší diagnostickou výtěžnost prováděných vyšetření. Včasná diagnostika umožní zahájit potřebnou léčbu již v samém počátku onemocnění a tím zvýšit šanci na vyléčení,“ uvedla k výhodám nového zařízení primářka Oddělení nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.
Výhoda nově instalovaného přístroje spočívá v propojení dvou vyšetřovacích modalit. Scintigrafické vyšetření ozřejmí funkční stav tkáně nebo orgánu. Vyšetření CT poskytne informaci o struktuře tkáně nebo orgánu. Kombinace dvou typů vyšetření poskytne zdravotníkům detailnější informace a tím umožní přesnější zacílení léčby. Pacienti jsou na SPECT/CT většinou vyšetřováni v poloze vleže, ale detektory lze nastavit i pro vyšetření v poloze vsedě, vstoje či pro vyšetření na vozíku. Vyšetření mohou podle typu studie probíhat současně oběma detektory nebo jen jedním z nich. Konstrukce nového SPECT/CT umožňuje i vyšetření rozměrnějších pacientů.
Historie nukleární medicíny se ve strakonické nemocnici píše od roku 1971. Je jedním z pouhých dvou pracovišť nukleární medicíny v Jihočeském kraji. „Spádová oblast zahrnuje okresy Strakonice, Písek, Prachatice, částečně Tábor, dále pak Sušicko a Horažďovicko. V dnešních prostorách sídlí od roku 2006. Ročně je na oddělení vyšetřeno více než 1000 pacientů,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu nového SPECT/CT ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. V Jihočeském kraji jsou pouze dvě nemocnice, které disponují všemi třemi velkými zobrazovacími technikami, tedy magnetickou rezonancí, gama kamerou a CT. Jsou to právě nemocnice ve Strakonicích a v Českých Budějovicích.

V pátek 31. března uspořádalo město Strakonice v Kulturním domě už 11. ročník Společenského večera pro záchranáře. Slavnostní večer je věnovaný lidem, kteří ostatním zachraňují životy a nezištně pomáhají nad rámec své profese. Konal se po tříleté pauze, zapříčiněné pandemií nemoci covid-19. Večerem provázela mluvčí radnice Ing. Markéta Bučoková. Ocenění starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky převzali zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů, městské i státní policie, zdravotnicích záchranářů a také zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. Za tu byli za mimořádné nasazení, péči o pacienty s covidem, vyhodnocování PCR testování a organizaci očkování oceněni - náměstek ředitele MUDr. Michal Pelíšek, hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková, kolektiv Plicního oddělení pod vedením primářky MUDr. Aleny Dvořákové, kolektiv Centrálních laboratoří pod vedením primářky PharmDr. Evy Šimečková, kolektiv Interního oddělení pod vedením primáře MUDr. Ivo Horného, kolektiv oddělení ARO a JIP pod vedením primáře MUDr. Marka Zbořila a vrchní sestry Bc. Hany Polívkové, MUDr. Marie Kotišová za služby v Očkovacím centru a za organizaci práce dobrovolníků Mgr. Milan Janda. Všem děkujeme a gratulujeme.

Světový den ledvin přivedl do strakonické nemocnice na 6 desítek zájemců o preventivní vyšetření tohoto párového orgánu. Ve čtvrtek 9. března si mohli v nefrologické ambulanci nechat zkontrolovat moč a odebrat krev k laboratorním testům. Tato procedura u tří pacientů poukázala na možný problém a čeká je ještě podrobnější vyšetření ledvin.
Světový den ledvin každoročně upozorňuje na to, že 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Preventivní vyšetření se nevyplatí podceňovat, protože onemocnění ledvin většinou nebolí. Proto o jejich onemocnění řada pacientů neví a varovným příznakům nevěnuje dostatečnou pozornost. Včasná diagnóza a nastavená léčba může postup nemocni zpomalit a zabránit selhání ledvin.

Světový den ledvin v roce 2023 připadá na čtvrtek 9. března. Také letos se k němu připojí strakonická nemocnice a nabídne zájemcům preventivní vyšetření funkce ledvin bez objednání. Zájemci, kteří si přejí zjistit, zda jejich ledviny fungují správě, mohou přijít ve čtvrtek 9.3.2023 od 8:30 do 10:30 do nefrologické ambulance bez objednání. Měli by být na lačno. S sebou přinesou ve skleničce ranní moč a na místě jim odebereme krev. V průběhu několika dnů pak budou seznámeni s výsledky vyšetření.
Stejně jako u řady dalších onemocnění, je i v případě ledvin velmi důležitá prevence, protože nemocné ledviny většinou nebolí.

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Studentky druhého ročníku strakonické zdravotnické školy obor praktická sestra se zúčastnily školního kola soutěže "Klinická propedeutika a patofyziologie – zajímavě kazuistiky". Soutěž probíhala 22. února 2023 na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. Odborné porotě se představilo celkem 10 soutěžících s devíti prezentacemi. Hlavním cílem soutěžní práce bylo přiblížit onemocnění pomocí kazuistiky blíže životu a praxi. Strakonickou třídu zastupovaly žákyně Adéla Staňková, Sabina Nepodalová a Jolana Sedláčková.
Děvčatům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci strakonické zdravotnické školy, která je detašovaným pracovištěm Stření zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. Letos ze strakonické "zdrávky" vyjdou první maturantky, které na odbornou praxi chodí právě do Nemocnice Strakonice, a.s.

Vyrobit při výtvarné výchově vánoční přáníčka, na vánočním koncertě školního sboru a sborů ZUŠ je prodat a za utržené peníze nakoupit výtvarné potřeby pro pacienty dětského oddělení strakonické nemocnice. To je na první pohled velmi jednoduchý, ale už několik let radost přinášející recept strakonického gymnázia. Autorkou receptu byla před lety studentka, která sama často v nemocnici pobývala.
Zatím poslední takto pomáhající koncert se v Kulturním domě ve Strakonicích konal 15. prosince 2022 a prodala se na něm vánoční přání za více než 4 000 Kč. Sbormistryně a pedagožka Gymnázia Strakonice Mgr. Marcela Miková, Ph.D., dnes dětskému oddělené předala výtvarné potřeby a hry, které za vydělané peníze škola pro dětské pacienty nakoupila. „Myslím si, že když člověk tvoří, tak zapomene na všechna trápení. Věřím, že i to dětem zkrátí dobu rekonvalescence, nebo jim aspoň zpříjemní pobyt v nemocnici,“ uvedla k předaným pastelkám, fixům, vodovým barvám, omalovánkám, skicákům, sadám barevných papírů, stolním hrám a řadě dalších věcí Marcela Miková.
Dlouhodobé spolupráce gymnázia s nemocnicí si cení jak vedení nemocnice, tak vedení dětského oddělení. Za poslední měsíc bylo nejen kvůli respiračním onemocněním dětské oddělení nepřetržitě téměř plné. Není to obvyklá situace a někdy je těžké, především při delším pobytu, děti zabavit. „Délka hospitalizace dětí se v průběhu let naštěstí výrazně zkrátila. Přesto je důležité je zabavit. Jsou dnes zvyklé na elektroniku, ale výtvarné tvoření je posouvá zase někam jinam, dál“ cení si darovaných věcí ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Vymyslet aktivitu pro děti v nemocnici, je někdy oříšek i pro rodiče, kteří s nimi na oddělení často zůstávají. Děti jsou zvyklé na velké množství podnětů. „Cokoli, co jim zkrátí dlouhou chvíli je dobré. Je zajímavé, že když tady věci na tvoření mají a tvoří, jsou často schopné zapomenout i na ten mobil. Proto vítáme, když jim právě výtvarné činnosti a materiály můžeme nabídnout,“ poděkoval za dar pro své oddělení primář MUDr. Martin Gregora.

Vyšetření rychlejší, diagnostika detailnější a především výrazně nižší dávka záření – to jsou výhody, které pacientům a lékařům přináší nové CT ve strakonické nemocnici. Vyšetření na CT (zkratka z anglického Computed Tomography) je radiologické vyšetření, které pomocí rentgenového záření umožňuje lékařům prohlédnout vnitřní orgány a tkáně pacienta. „Nejčastěji vyšetřujeme úrazy, především zlomeniny, včetně páteře. Často potíže s hrudníkem třeba při zápalu plic a nádorech, ale zejména orgány břišní dutiny, mozek a přívodné cévy, páteř a výstupy nervů z páteře. Díky CT můžeme pacientům ušetřit i operační zákrok na sále, protože jsme schopní provádět opichy výstupů nervů z páteřního kanálu, punkce cyst, náběr vzorků z nádorů, drenáže cyst a abscesů a řadu dalších invazivních zákroků,“ vysvětluje přednosti kvalitního zobrazování primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Josef Harcuba.
Každý týden přichází na CT vyšetření do strakonické nemocnice okolo 150-160 pacientů. Nový přístroj je už 4. zařízením svého druhu, které nemocnice pořídila, první v r. 1993. Na rozdíl od předchozích tří ale disponuje i tzv. „umělou inteligencí“. „Znamená to, že získaný obraz vyšetřované části těla je po dokončení detekce dále upraven a vylepšován. Zobrazení tak maximálně odpovídá realitě a přispívá k lepší diagnostice. Navíc pacient je na novém přístroji vystaven zhruba o polovinu menšímu záření než na zařízení předchozím,“ upřesňuje výhody nejen pro personál ale i pro pacienty vrchní radiologický asistent Petr Pavlík. Nové CT je oproti minulému přístroji rovněž podstatně rychlejší. I složitější vyšetření se díky rychlosti a rozsahu snímání odehrají během několika minut.
Vyšetření pomocí CT poskytuje strakonická nemocnice svým pacientům 30 let. „Díky pravidelné obměně přístrojového vybavení si Nemocnice Strakonice, a.s. zachovává schopnost adekvátně fungovat a poskytovat pacientům kvalitní zdravotní péči,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Nemocnice nové CT pořídila z financí z dotačního programu REACT-EU. Zařízení bylo instalováno v závěru roku 2022 a vč. stavebních úprav vyšlo na cca 23 milionů korun bez DPH.

V roce 2022 se ve strakonické porodnici narodilo 568 dětí – 306 chlapců a 262 děvčátek. Dívčím jménům kralovala Anna a Viktorie, kterých se narodilo celkem dvanáct. Shodně deset holčiček odcházelo z porodnice se jménem Tereza nebo Sofie a devět rodných listů má v kolonce jméno vyplněno Julie nebo Laura. Mezi chlapeckými jmény u rodičů jasně vede jméno Matyáš. Těch se ve Strakonicích loni narodilo dvacet jedna. V těsném závěsu se drží dvacet Jakubů a devět kluků odcházelo z porodnice se jménem Petr nebo Filip. Zdvojených křestních jmen bylo u chlapců použito v 8 případech, u děvčat ve 14 případech. Jednou se narodila dvojčata – chlapec a dívka.
Nejmladší mamince, která v loňském roce přivedla na svět dítě ve strakonické porodnici, bylo 15 let a nejstarší 46 let. Nejmenší miminko vážilo 920 g a největší 4730 g, v obou případech se jednalo o chlapečky.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu respiračních onemocnění v regionu vyhlašuje vedení Nemocnice Strakonice, a.s., od středy 4. ledna 2023 až do odvolání zákaz návštěv. Prosíme, s ohledem na naše pacienty a také zaměstnance nemocnice, o dodržování tohoto zákazu. 

První strakonické miminko roku 2023 na sebe nechalo čekat. Maminka NGUYEN Thi Lan Phuong přivedla
na svět chlapečka jménem TRAN Dinh Duc až 2. ledna v 00:57. „Termín jsem ale měla už 28. prosince,“ prozradila maminka chlapečka, který při narození vážil 3097 gramů a měří 53 cm. Tran má doma 3,5 roku starou sestřičku, která se stejně jako on narodila ve strakonické porodnici. „Jsme rádi, že jste v naší porodnici spokojená a přejeme malému i rodině hlavně hodně zdraví,“ pogratuloval mamince ředitel nemocnice Tomáš Fiala a předal jí květinu a poukaz na nákup kojeneckého zboží v hodnotě 3000 korun do prodejny v OD Labuť. Květinu a dárky předal mamince za město také místostarosta Jaroslav Horejš, který rovněž přidal přání štěstí a zdraví.

Chvíli před štědrovečerní půlnocí se ve strakonické porodnici narodil Lukáš Kordík. A protože pastýři nosili čerstvě narozenému Ježíškovi dárky, rozhodla se strakonická nemocnice svého letošního „Ježíška“ také podarovat. „Předal jsem rodičům poukaz na nákup kojeneckého zboží v hodnotě 3000 korun. A samozřejmě jsem jim popřál, ať Lukášek dobře roste a dělá jim radost,“ pogratuloval rodičům ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Maminka Kateřina Rodová prozradila, že Lukášek byl předčasný dárek. Měl se narodit až 30. prosince. Nakonec se ale do nemocnice vypravili i s tatínkem Františkem Kordíkem už 23. prosince. „Byl to planý poplach. Na Štědrý den mě pustili domů, když jsou ty Vánoce a ještě nerodím,“ usmívá se novopečená mamina. „Dojeli jsme domů do Vimperku a přítelkyni praskla voda. Tak jsme jeli zpět. Přijeli jsme někdy po obědě a před půlnocí byl malý na světě,“ dodává pyšný tatínek František Kordík.
„Sestřičky nám říkaly, že si určitě stihneme nadělit dárek pod stromeček. A měly pravdu. Byly skvělé, hodné a strašně vtipné. Smála jsem se i při porodu,“ chválí si přístup personálu maminka skoro tříkilového Lukáška, který je jejím prvním dítětem.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top